Praktiski
Manas tiesības

Kompensācija par miesas bojājumiem: cik liela tā ir, un kā to pieprasīt?0

Foto: Frenze/SHUTTERSTOCK

“Dēlu uz ielas smagi piekāva, viņš atzīts par cietušo, tiesa bija vasarā. Nesen sociālā dienesta darbiniece pajautāja, vai esam pieprasījuši valsts kompensāciju. Pirmo reizi par tādu dzirdu. Kā to var pieprasīt? Cik liela ir valsts kompensācija, ja bija vidēji smagi miesasbojājumi?” JUDĪTE Rīgā

Juridiskās palīdzības administrācijas speciālisti skaidro, ka atbilstīgi likumam Par valsts kompensāciju cietušajiem tiesības saņemt valsts kompensāciju ir cilvēkam, kurš Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīts par cietušo. Kompensācija pienākas par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu.

Kad izmaksā kompensāciju

Valsts izmaksā kompensāciju, ja vienlaikus pastāv trīs šādi priekšnosacījumi:

• kaitējums nodarīts tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā,

• cilvēks atzīts par cietušo Kriminālprocesa likuma izpratnē,

• ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušās šādas sekas:

• nodarīti smagi vai vidēji smagi miesasbojājumi,

• aizskarta tikumība vai dzimum­neaizskaramība,

• cietušais inficēts ar HIV, vīrushepatītu B vai C,

• cietušais bijis cilvēku tirdzniecības upuris,

• iestājusies nāve.

Līdz 2018. gada beigām valsts kompensāciju Juridiskās palīdzības administrācijā varēja pieprasīt gada laikā pēc dienas, kad cilvēks atzīts par cietušo, no šā gada sākuma termiņš pagarināts līdz trim gadiem.

Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušajam jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā aizpildīta valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa. To var izdarīt personīgi apmeklētāju pieņemšanas laikā, nosūtot pa pastu vai e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. Kompensāciju var pieprasīt arī nepilngadīgā cietušā likumiskais pārstāvis.

Nepieciešamie papildu dokumenti

Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums, cietušais valsts kompensācijas pieprasījumam pievieno procesa virzītāja izziņu. Savukārt, ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, cietušais valsts kompensācijas pieprasījumam pievieno spēkā stājušos galīgo nolēmumu. Ja tiesas spriedumā vai galīgajā nolēmumā cietušajam noteiktais atlīdzinājums par nozieguma rezultātā nodarīto kaitējumu nav izpildīts vai tas veikts nepilnīgi, galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumentu vai informē, kuram zvērinātu tiesu izpildītājam tas iesniegts piespiedu izpildei.

Kompensācijas apmērs

Cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir piecas minimālās mēneša darba algas (pašreiz 2150 eiro). No šā gada janvāra daudzos gadījumos valsts kompensācijas apmērs ir pieaudzis par 20%, īpaši lietās, kas skar nepilngadīgos. Kompensāciju izmaksā:

• 100% apmērā, ja iestājusies nāve,

• 90% apmērā, ja nodarīti smagi miesas­bojājumi, notikusi izvarošana vai seksuāla vardarbība, aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris,

• 70% apmērā, ja nepilngadīgajam nodarīti vidēja smaguma miesasbojājumi vai nepilngadīgais inficēts ar HIV, vīrushepatītu B vai C,

• 50% apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesasbojājumi, aizskarta tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais inficēts ar HIV, vīrushepatītu B vai C.

Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa skaidro – ja rodas papildu jautājumi par valsts kompensācijas pieprasīšanas kārtību un nosacījumiem, iedzīvotāji aicināti sazināties ar Juridiskās palīdzības administrāciju, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

UZZIŅA

• Cietušais var saņemt valsts kompensāciju arī tad, ja nozieguma izdarītājs nav noskaidrots vai nav saucams pie kriminālatbildības, piemēram, ir garīgi slims.

• Ja cietušais jau ir saņēmis kompensāciju, piemēram, no nozieguma izdarītāja, valsts kompensāciju samazina par izmaksātās summas apmēru.

• Valsts kompensācija nepienākas, ja cilvēks cietis ceļu satiksmes negadījumā (tad kompensāciju izmaksā OCTA apdrošināšana, arī par morālām ciešanām).

• Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu pieņem mēneša laikā. Valsts kompensāciju cietušais saņem mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

LA.lv