Praktiski
Manas tiesības

Komandējuma izdevumi: ko un cik sedz, kam pienākas un citi jautājumi0

Foto-KOSTUDIO/Shutterstock

Kādi komandējuma izdevumi un kādā apmērā jāatlīdzina, ja darbinieks dodas komandējumā tepat pa Latviju? Kā maksā un vai vispār maksā par aizkavēšanos (piemēram, slimības dēļ, transporta aizkavēšanās dēļ u. tml.)? RITVARS RĪGĀ

Braukšanas izdevumi un dienas nauda

Ja darbinieks bijis komandējumā Latvijā, viņam atlīdzina izdevumus par braucienu uz komandējuma vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darbavietu ar dzelzceļa, ūdens un gaisa transportlīdzekļiem, kā arī autotransporta līdzekļiem (izņemot taksometru).

Ja darbinieks nav uzrādījis dokumentu, kas apliecina viņa braukšanas izdevumus, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atlīdzināt šos izdevumus atbilstīgi minimālajai braukšanas cenai. Komandējuma ceļa (transporta) izdevumus atlīdzina, ja darbinieks izmantojis dzelzceļa transportu, gaisa transportu, ūdenstransportu, starpvalstu koplietošanas autotransportu (autobusu), pēc ekonomiskās klases tarifiem vai tai pielīdzināmas klases tarifiem.

Darbiniekam maksā dienas naudu – sešus eiro par katru komandējuma dienu. Ja darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50% apmērā no šīs summas.

!!! Ja darbinieks tiek komandēts tikai uz vienu dienu un var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas režīmu, dienas nauda netiek maksāta.

Kur palikt pa nakti?

Darba devējam ir jāatmaksā arī izdevumi par viesnīcu vai naktsmītni (ieskaitot izdevumus par vietas rezervēšanu) saskaņā ar iesniegtajiem samaksātajiem rēķiniem. Piemēram, budžeta iestāžu darbinieku izdevumiem par viesnīcu vai naktsmītni noteiktā maksimālā norma Rīgā ir 57 eiro par diennakti, citās apdzīvotās vietās – 43 eiro par diennakti. Taču, ja rēķinā būs ieskaitīti izdevumi par apģērba gludināšanu, apģērba un apavu tīrīšanu vai remontu, kā arī citi personīgie izdevumi (arī izdevumi par bāra vai minibāra lietošanu), tie būs jāsamaksā darbiniekam pašam no viņam paredzētās dienas naudas vai kompensācijas par papildu izdevumiem.

!!! Ja darbinieks neiesniegs dokumentus, kas apliecina viesnīcas vai naktsmītnes izmantošanu, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut izmaksāt darbiniekam summu, kas nepārsniedz dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normu.

Ja pēkšņi gadās saslimt

Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) vai darba braucienā ir aizkavējies slimības dēļ, pēc slimību apliecinošu dokumentu iesniegšanas viņam atlīdzina izdevumus par viesnīcu vai naktsmītni (izņemot gadījumu, ja darbinieks ārstējies stacionārā), kā arī izmaksā dienas naudu vai kompensāciju par papildu izdevumiem laikā, kamēr viņš veselības stāvokļa dēļ nav spējis komandējuma vai darba brauciena laikā pildīt darba vai dienesta pienākumus vai atgriezties dzīvesvietā, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem.

Darbiniekam par slimības laiku izmaksā pārejošas darbnespējas pabalstu, slimības dienas neiekļaujot komandējuma vai darba brauciena laikā. Ja aizkavēšanās notikusi, pildot darba vai dienesta pienākumus, kā arī no darbinieka neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, biļešu trūkums, transportlīdzekļa remonts), dienas naudu vai kompensāciju par papildu izdevumiem atlīdzina, ja institūcijas vadītājs pēc darbinieka atgriešanās pastāvīgajā darba vai dienesta vietā ir pamatoti pagarinājis komandējuma vai darba brauciena laiku.

SVARĪGI

Ja kavējums noticis bez attaisnojoša iemesla, darba samaksa par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma vai darba brauciena laiku, netiek saglabāta un izdevumi netiek atlīdzināti.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv