Praktiski
Mājas

Ko nedarīt ar metināšanas invertoru, lai tas ilgi kalpotu0

Foto: Aleksandr Veremeev/Shutterstock

Labiekārtojot savu saimniecību vai izgatavojot nepieciešamos metāla priekšmetus, bieži vien nepieciešams sametināt divus vai vairākus metāla gabalus. Savulaik tam izmantoja lielus metināšanai domātos transformatorus. Patlaban teju ikviena saimnieciska vīra arsenālā ir neliels metināšanas invertors. Kompakto ierīci viegli pārnēsāt, samazinājies elektroenerģijas patēriņš, un metinājuma kvalitāte ir augstāka. Taču, darbojoties ar šo ierīci, jāievēro daži vienkārši nosacījumi, lai tā kalpotu pēc iespējas ilgāk.

Uzmanību – mitrums!

Biežāk pieļautā kļūda – tiek metināts mitrā vai lietainā laikā. Savā ziņā tas attiecināms arī uz ziemu. Siltu ierīci iznesot ārā, tā strauji atdziest. Sākot metināt, elektroniskās daļas sāk sakarst, un veidojas kondensāts. Ierīces ventilators nespēj pietiekami ātri izvadīt mitrumu, un pastāv iespēja, ka var izveidoties īsslēgums.

Ražotājs zina, ko dara

Ražotājs katrai ierīcei paredzējis noteiktu metināšanas vadu garumu. Visbiežāk viens no vadiem ir metru, otrs – pusotra metra garš. Nav pieļaujams patvarīgi pagarināt vadu garumu. Jo garāki ir kabeļi, jo lielāks tajos sprieguma kritums un jāizvēlas lielāka jauda. Protams, tas nenozīmē, ka ierīce sabojāsies ļoti ātri, taču izdevīgāk to darbināt ar iespējami mazāku jaudu.

Tāpat nav ieteicams izmantot ļoti garus pagarinātājus, kuru vadi ir ļoti tievi (0,75 mm2 un tievāki, optimālais izmērs – 1,5 mm2 un lielāks). Jo garāks pagarinātājs, jo lielākam jābūt to vadu šķērsgriezuma laukumam. Tievi vadi nenodrošinās pietiekamu strāvas daudzumu un bojās ierīces elektroniku. Nav arī pieļaujams izmantot pilnībā neiztītu pagarinātāju. Spolē satītie vadi sāks sasilt, un izolācija var sakust kopā. Var veidoties īsslēgums.

Jāraugās, lai metināšanas vadu kontakti būtu stingri fiksēti ierīcē. Ar laiku kontakti nodilst, un sākas dzirksteļošana. Ja uz vadu kontaktiem, kas stiprinās invertora ligzdās, parādās apsūbējums vai dzirksteļošanas pēdas, labāk vadus laikus nomainīt. Tas būs lētāk nekā lielāka bojājuma gadījumā iegādāties jaunu ierīci.

Jāļauj atdzist

Visbiežākā kļūda – ierīces izslēgšana nekavējoties pēc metināšanas, īpaši, ja ārā ir karsts vai tiek metināts ar lielāku jaudu. Ventilators šādā situācijā nepaspēs ierīci atdzesēt. Tai jāļauj tukšgaitā darboties aptuveni 30  sekundes, tikai pēc tam ierīci var droši izslēgt.

Nav ieteicams metināt ar maksimālo jaudu, ko norādījis ražotājs. Labāk atstāt nelielu neizmantotas jaudas rezervi. Ja nepieciešama liela metināšanas strāva, jāiegādājas pietiekamas jaudas ierīce.

Putekļi jāiztīra reizi gadā

Ierīces kalpošanas laiks samazinās, ja tā ir ļoti pieputējusi. Putekļi kavē siltuma aizplūšanu no elektriskajām detaļām. Vismaz reizi gadā ieteicams to izpūst ar saspiesta gaisa plūsmu no baloniņa vai kompresora.

Tāpat ierīce jāsargā no kritieniem, spēcīgas vibrācijas un triecieniem. Salīdzinot ar metināšanas transformatoriem, invertors ir trauslāka ierīce – tā elektriskās daļas ir izvietotas uz platēm.

Metinot vietā, kur nav iespējas izmantot elektrotīkla spriegumu, bet jālieto ar iekšdedzes dzinēju darbināma elektro­stacija, jāraugās, lai tās jauda būtu pietiekama. Pretējā gadījumā sprieguma kritumi metināšanas invertoru sabojās ļoti ātri. Ja invertora jauda metinot, piemēram, ir 4 kW, elektro­stacijas jaudai jābūt 5–6 kW.

LA.lv