Praktiski
Dārzs

Ko liecina apzīmējumi uz sēklu paciņām0

“Ko nozīmē uz Krievijas sēklu paciņām aiz šķirnes vai hibrīda nosaukuma redzamais maza izmēra burts R aplītī?
” ANNA N.

“
Ko nozīmē burts H uz lietuviešu “Seklos” sēklu paciņām?” 
DAINA Ogrē

Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles depar­tamentā informē, ka apzīmējumam – aplī ietvertam R burtam – nav tiešas saistības ar sēklām. Pasaulē ir pieņemts, ka preču zīmes īpašniekam ir tiesības blakus reģistrētajai preču zīmei likt apzīmējumu aplī ietverta burta R veidā vai tekstu, kas brīdina par zīmes reģistrāciju, piemēram, Latvijas Republikā reģistrēta preču zīme.

Saskaņā ar likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4. panta sesto daļu personai, uz kuras vārda preču zīme reģistrēta, ir izņēmuma tiesības aizliegt citiem komercdarbībā izmantot šādus apzīmējumus:

• jebkuru preču zīmei identisku apzīmējumu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas pilnībā sakrīt pakalpojumiem vai precēm, kuriem reģistrēta preču zīme;

• jebkuru apzīmējumu, ja tas ir identisks vai līdzīgs precēm vai pakalpojumiem, kuriem reģistrēta preču zīme, un pastāv iespēja, ka patērētāji šo apzīmējumu sajauc.

Apzīmējumu (burtu H) izmanto pie šķirnes nosaukuma, lai norādītu, ka tā ir hibrīds.

LA.lv