Praktiski
Manas tiesības

Ko darīt, ja liecinieks netiek uz tiesu0

Foto: Fotolia

Esmu lieciniece kādā krimināllietā, taču uz tiesas sēdi nevarēšu ierasties veselības problēmu dēļ (tieši tajā dienā man ieplānota operācija). Kur man jāiet un kam jāziņo, ka nevarēšu ierasties tiesas sēdē? Vai manis dēļ to var atlikt? Vai varbūt varu savu liecību kādam atstāt rakstiski? ANITA JĒKABPILS NOVADĀ

Ar iesniegumu uz tiesu

Ja liecinieks nevar ierasties uz tiesas sēdi, tad tiesā jāiesniedz iesniegums (norādot savus personas datus, kontaktinformāciju, kā arī adresātu: tiesas nosaukumu, tiesnesi, lietas numuru), kurā uzskaitīti neierašanās iemesli, pielikumā pievienojot dokumentus vai to kopijas, kas var apliecināt neierašanās iemeslu. Gadījumā ja ārstēšanās ir ilgstoša, jāinformē par aptuveno laika periodu, līdz kuram tā notiks.

Iesniegumu ar pielikumiem var sūtīt pa pastu vai uz tiesas e-pastu vai personīgi iesniegt tiesas kancelejā. Visa kontaktinformācija par tiesu ir norādīta tiesas pavēstē, kura tiek sūtīta, aicinot uz tiesu procesā iesaistītās personas, to skaitā arī lieciniekus.

Ja liecinieks nevar ierasties, tiesa atliek lietas izskatīšanu un aicina liecinieku ierasties atkārtoti. Tikai tad, ja procesā iesaistītās personas (prokurors, advokāts, apsūdzētais vai cietušais) secina, ka nav nepieciešams otrreiz aicināt liecinieku uz tiesas sēdi, liecinieks var neierasties.

Liecinieks var tiesā iesniegt arī savas rakstveida liecības. Taču, ja procesā iesaistītās personas uztur lūgumu uzklausīt liecinieku, viņam tomēr būs jāierodas uz tiesas sēdi un jāliecina.

Kas notiek neierašanās gadījumā

Ja liecinieks neierodas uz tiesas sēdi, tiesa var piemērot šādas Kriminālprocesa likumā noteiktās procesuālās sankcijas:

• personai, to skaitā lieciniekam, kurš traucē kriminālprocesā noteikto kārtību vai pavirši izturas pret savu procesuālo pienākumu izpildi, procesa virzītājs (šajā gadījumā tiesa) var izteikt brīdinājumu;

• lieciniekam, kurš traucē kriminālprocesā noteikto kārtību vai ignorē procesa virzītāja (šajā gadījumā – tiesas) prasības un neierodas uz sēdi, var uzlikt naudassodu līdz vienam Latvijā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram;

• lieciniekam, kurš nav ieradies uz tiesas sēdi neattaisnojoša iemesla dēļ, var piemērot arī piespiedu atvešanu.

LA.lv