Praktiski
Manas tiesības

Kas tev mugurā? Katrā darba vietā var būt savi iekšējās kārtības noteikumi0

Foto – Shutterstock

Uzskatu, ka no darba devēja esmu saņēmusi nepamatotu aizrādījumu par neatbilstīgu apģērbu, lai gan manā darbavietā formastērps nav noteikts. Kas rakstīts likumos? AGNESE VALMIERĀ

Likumos tiešām nav noteikts, kādā apģērbā jebkuram darbiniekam jāierodas savā darbavietā. Izņēmumi ir profesijas (piemēram, policijas darbinieki, ugunsdzēsēji, ārsti u.tml.), kurās jāvalkā formastērps vai speciāls darba apģērbs. Taču katrs darba devējs tomēr var paredzēt ģērbšanās pamatprincipus darba instrukcijā vai iekšējās kārtības noteikumos. Tādā gadījumā šī prasība būs jāievēro.

LA.lv