Praktiski
Manas tiesības

Steidzami! Kas jāzina solidaritātes nodokļa maksātājiem0

Foto: Fotolia

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzaicinājusi visus 2018. gada solidaritātes nodokļa maksātājus, kuri saņēmuši VSAA paziņojumus, savlaikus iesniegt VSAA informāciju par privātā pensiju fonda (pensiju 3. līmeņa) pensiju plānu, uz kuru veikt solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu.

Atgādinām, ka šis uzaicinājums attiecas uz personām, kuru ienākumi pārsniedza pērn noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālo apjomu – 55 000 eiro. Solidaritātes nodokļa daļu 4% vai 10% apjomā (atkarībā no tā, vai solidaritātes nodokļa maksātājs ir valsts fondēto pensiju shēmas – pensiju 2. līmeņa – dalībnieks) VSAA novirza personas privātās pensijas uzkrāšanai privāto pensiju fondu pensiju plānos.

Solidaritātes nodokļa maksātājiem, kuriem VSAA paziņojumus nosūtīja 2018. gada jūnijā, pēdējais termiņš, lai iesniegtu VSAA informāciju par savu privātā pensiju fonda pensiju plānu, diemžēl jau pagājis. Ja to nepaguvāt izdarīt, solidaritātes nodokļa daļa tiks ieskaitīta solidārai izmantošanai valsts pensiju speciālajā budžetā, to nepersonificējot.

!!! Taču no tiem solidaritātes nodokļa maksātājiem, kuriem VSAA paziņojumus izsūtīja jūlijā, iesniegumi vēl tiek gaidīti līdz 29. martam. Ja solidaritātes nodokļa maksātājs vēl nav privātā pensiju fonda pensiju plāna dalībnieks, jānoslēdz līgums ar privāto pensiju fondu un jākļūst par izvēlētā privātā pensiju plāna dalībnieku. Pēc tam par to jāinformē.

UZZIŅA

• Privāto pensiju fondu pensiju plāniem var nodot tikai solidaritātes nodokļa daļu, kas samaksāta no 2018. gada ienākumiem.

• Par taksācijas periodu no 2019. gada 1. janvāra samaksāto solidaritātes nodokli 14% apjomā savukārt pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā, reģistrējot to nodokļa maksātāja personīgajā kontā pensiju 1. līmenim, un 10,5% tiks novirzīti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam.

• Visērtāk iesniegumu VSAA iesniegt elektroniski. To var izdarīt portālā: www.latvija.lv vai e-pastā: [email protected], parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

LA.lv