Praktiski
Manas tiesības

Kas jāzina pensionāriem, lai saņemtu lielāku pensiju0

Foto: Lena Evans/Shutterstock

No 1. oktobra Latvijā notiek kārtējā pensiju indeksācija. Tās mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt pensiju vērtības nezaudēšanu. Tiek indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro.

Tas nozīmē, ka indeksācijai ir pakļautas visas pensijas un atlīdzības, ja tās nepārsniedz 382 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras lielākas par 382 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 382 eiro. Izņēmums ir politiski represētās personas, personas ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem indeksē visu pensiju.

Izmaiņas vairākos likumos nodrošinās straujāku pensiju pieaugumu vairākām pensionāru grupām, turklāt šogad pensiju indeksācijā ir būtisks jaunums. No oktobra vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Jo lielāks ir pensionāra darba stāžs, jo lielāka būs viņa pensijas indeksācija.

Līdz šim, veicot indeksāciju, tika ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija un puse no reālā iemaksu algu summas pieauguma, bet no šā gada oktobra cilvēkiem ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos apstākļos, vecuma pensijas indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un 60% no algu summas reālā pieauguma. Ja darba stāžs cilvēkam ir 40 un vairāk gadu, pensiju indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un 70% no iemaksu algu summas reālā pieauguma.

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 30. septembrim.

Pensionāriem pašiem nekas nav jādara – indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), un tā notiek automātiski.

UZZIŅA

Savu pensiju cilvēks var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā.

Svarīgs darba stāžs

Grozījumi likumā Par valsts pensijām paredz no 2019. gada indeksēt ne tikai pensiju, bet arī piemaksu, kas piešķirta par uzkrāto darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.

Piemaksu indeksēs, ņemot vērā inflācijas rādītājus, kā arī apdrošināšanas iemaksu algas vidējo pieaugumu valstī. Piemaksas apmērs patlaban ir 1 vai 1,50 eiro par katru uzkrāto stāža gadu atkarībā no laika, kad persona pensionējusies.

Nolemts noteikt arī straujāku pensiju indeksāciju pensionāriem ar darba stāžu 45 gadi un vairāk. Šai pensionāru grupai pensijas indeksācijas aprēķinā piemēros 80% no apdrošināšanas iemaksu algu reālā pieauguma procentiem (pašreizējo 70% vietā). Turklāt grozījumi likumā paredz Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžam pielīdzināt arī dienestu PSRS bruņotajos spēkos.

Pieņemti arī grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, paredzot turpmāku neapliekamā minimuma pieaugumu pensijām. Saskaņā ar līdzšinējo likuma redakciju neapliekamais minimums pensijām šogad ir 250 eiro, 2019. gadā tas būs 270 eiro, bet 2020. gadā – 300 eiro mēnesī. Turpmāku neapliekamā minimuma kāpumu līdzšinējā likuma redakcija neparedzēja, bet tagad likums nosaka, ka ar nodokli neapliekamā pensijas summa turpinās pieaugt arī 2021. gadā un būs 330 eiro mēnesī.

LA.lv