Praktiski
Manas tiesības

Kas jāzina par pensiju sistēmas 2. līmeni?0

Foto: Ljupco Smokovski/SHUTTERSTOCK

“Līdz vecuma pensijai man palikuši gandrīz seši gadi, bet neesmu pieteicies uz 2. līmeņa pensiju. Vai tagad vēl ir vērts pieteikties? Kur to var izdarīt?” jautā Raitis no Līvānu novada.

“Drīz iešu pensijā, bet neatceros, vai esmu iesaistījusies pensiju sistēmas 2. līmenī. Kur to varētu noskaidrot? Pēc insulta ir slikti ar atmiņu. Pirms vairākiem gadiem bankā darbiniece gribēja mani pierunāt, bet esmu aizmirsusi, ko viņai atbildēju.” raksta lasītāja Dzintra no Rīgas.

Kurš un kā var iesaistīties?

Par valsts fondēto pensiju shēmas (2. līmeņa) dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais, ja šīs shēmas darbības sākumā (2001. gada 1. jūlijā) jūs nebijāt vecāks par 50 gadiem. Piedalīšanās pensiju 2. līmenī ir obligāta tiem, kuri līdz 2001. gada 1. jūlijam nebija sasnieguši 30 gadu vecumu (dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija).

Savukārt tie, kuri shēmas darbības sākumā bija 30 līdz 49 gadu vecumā (dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam ieskaitot), tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi.

Ja piederat šai vecuma grupai un vēlaties piedalīties pensiju 2. līmenī, jums personīgi jāiesniedz iesniegums par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli. Iesniegumu var iesniegt:

• vienotajā valsts un pašvaldību portālā: www.latvija.lv;
• jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.

Ja nezināt, vai esat iesaistījies fondēto pensiju shēmā, visērtāk to noskaidrot tuvākajā VSAA nodaļā klātienē vai zvanot pa konsultatīvo tālruni 64507020.

Papildu iespējas

Pensiju 2. līmenī papildu uzkrājums pensijai veidojas, daļu no cilvēka personīgajā kontā reģistrētā pensijas kapitāla ieguldot akcijās, obligācijās un citos vērtspapīros, kā arī banku depozītos. Ieguldīšanu veic starpnieks – licencēts līdzekļu pārvaldītājs. Tas nozīmē, ka pensijas kapitāls pieaug straujāk nekā inflācija un vidējā darba alga valstī.

Foto: Gudrun Speck/Shutterstock

Dodoties pensijā, pensiju 2. līmeņa dalībnieks var izvēlēties: uzkrāto pensijas kapitālu pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam un saņemt abas pensijas kopā vai arī pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu uzticēt paša izraudzītai apdrošināšanas sabiedrībai, kas regulāri saskaņā ar polises noteikumiem izmaksās uzkrāto pensiju.

Pensiju 2. līmeņa dalībniekiem nav jāveic papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kopējais iemaksu apjoms pensijas kapitālam paliek nemainīgs (20% no ienākumiem) un tiek pārdalīts starp pensiju sistēmas 1. un 2. līmeni. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst pārvaldīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras reģistrētas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

UZZIŅA

Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma:

• 1. līmenis – valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma;
• 2. līmenis – valsts fondētā jeb uzkrājošā pensiju shēma;
• 3. līmenis – privātā brīvprātīgā pensiju shēma.

Datus par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu var uzzināt:

• personīgi ierodoties jebkurā VSAA nodaļā;
• vienotajā valsts un pašvaldību portālā: www.latvija.lv (pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts).

SVARĪGI

Saistītie raksti

• Ja esat iesaistījušies pensiju 2. līmenī, tad jārēķinās ar to, ka daļa no jūsu veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiks ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas personīgajā kontā.

• No jūsu izvēlētā ieguldījumu plāna darbības rezultātiem lielākoties būs atkarīgs jūsu pensijas lielums vecumdienās. Gados jaunākiem cilvēkiem potenciāli ienesīgākas būs sabalansētās un aktīvās stratēģijas, kuru līdzekļi daļēji tiek ieguldīti akcijās. Savukārt cilvēki pirmspensijas vecumā var izvēlēties pensiju plānu ar zemāku riska pakāpi un prognozējamāku ienesīgumu.

LA.lv