Praktiski
Manas tiesības

Būtiskas izmaiņas kreditēšanas lietās. Kas jāzina kredītu devējiem un ņēmējiem0

Foto: Lumen-Digital/Shutterstock

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā samazina noteiktās kopējās kredīta izmaksas patērētājam, ierobežo uz 30 dienām izsniegto kredītu apjomu, kā arī maina to atmaksas kārtību. Kredītu devējiem noteiktas stingrākas prasības izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt aizņēmumu.

 

Precizētas prasības

Jau sen bija laiks ieviest kārtību kreditēšanas lietās.

Nav noslēpums, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji, nepārdomājot vai neapzinoties savas rīcības sekas, iedzīvojušies nopietnās nepatikšanās.

Tagad izmaiņas likumā paredz, ka patērētājam noteiktās kredīta kopējās izmaksas, kas pārsniedz 0,07% dienā no kredīta summas, uzskatāmas par nesamērīgām un nav atbilstīgas godīgai darījumu praksei.

Grozījumi arī nosaka, ka patērētāju kreditēšanas līguma, kas noslēgts uz laiku līdz 30 dienām un paredz kredīta atmaksu vienā maksājumā, summa nedrīkst pārsniegt 50% no valstī noteiktās minimālās algas jeb 215 eiro. Tāpat šo aizdevumu atmaksas termiņu aizliegts pagarināt vairāk par divām reizēm. Taču šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad kredīta atmaksai piedāvāts konkrēts maksājumu grafiks, kur pamatsummu var atmaksāt pa daļām.

Savukārt, lai atbilstīgi likuma prasībām kredīta devējs varētu novērtēt patērētāju spēju atmaksāt kredītu, noteikts, ka uz informāciju, kas saņemta no paša patērētāja, iespējams balstīties tikai tad, ja tā ir pietiekama un dokumentāri pamatota. Kredīta devējiem noteikts pienākums ar kredītinformācijas biroja starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par patērētāja un galvinieka saistībām, kā arī to izpildes gaitu.

 

Ierobežota reklāma

Noteikts arī aizliegums reklamēt kreditēšanas pakalpojumus.

Kā izņēmums paredzēti gadījumi, kad tas notiek kredīta devēja vai starpnieka telpās vai arī to interneta mājaslapā, vai mobilajā lietotnē, kā arī personīgi uzrunājot iespējamo klientu klātienē vai telefoniski. Izņēmums attiecas arī uz pasta vai elektroniskajiem sūtījumiem patērētajiem, ja patērētājs piekritis tos saņemt.

Reklāma ir atļauta arī citu preču un pakalpojumu reklāmās, sniedzot informāciju par iespēju to apmaksu veikt ar kreditēšanas līguma starpniecību. Tomēr šāda veida reklāma nav atļauta televīzijā un radio. Aizliegums gan neattiecas uz zīmolvārda reklāmu jeb sponsorēšanu, tomēr tā aizliegta sabiedriskā pasūtījuma ietvaros īstenotajos projektos, kas finansēti no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Saistītie raksti

Tāpat noteikts, ka prasību par kreditēšanas līguma procentu maksājuma samazinājumu gadījumā, ja kredīts piešķirts, neizvērtējot patērētāja spēju to apmaksāt, ir iespēja celt tiesā trīs gadu laikā no kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas. Līdz šim likums noteica, ka to iespējams darīt tikai sešu mēnešu laikā.

 

UZZIŅA

Izmaiņas, kas attiecas uz kredītu kopējām izmaksām un kreditēšanas pakalpojumu reklāmu, stāsies spēkā tikai 2019. gada 1. jūlijā, bet pārējie grozījumi jau ir spēkā no šā gada 1. janvāra.

LA.lv