Praktiski
Manas tiesības

Kas jāzina darba meklētājiem ārvalstīs, no kā ir jāuzmanās. Konsultē NVA speciālisti0

Foto – Shutterstock

Ja tuvākajā laikā plānojat doties darba meklējumos ārpus Latvijas, der ieklausīties brīdinājumos un ieteikumos, ko atgādina Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti.

Pirms lēmuma pieņemšanas

Gribu strādāt un labi pelnīt – tā lielākoties tiek motivēts lēmums meklēt darbu kādā ārvalstī, ja Latvijā neizdodas atrast vēlamo nodarbošanos vai arī darba samaksa šķiet pārāk zema. Pirms lēmuma pieņemšanas gan vispirms vajadzētu sameklēt visu iespējamo informāciju par valsti, uz kuru esat nolēmuši doties, kā arī nopietni apsvērt piedāvātā darba priekšrocības un trūkumus.

Darba meklētājam jābūt labi informētam gan par situāciju darba tirgū, gan dzīves un darba apstākļiem. Šādas ziņas palīdzēs atrast arī Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Cēsīs.

Daži būtiskākie jautājumi, uz kuriem jārod atbildes:

* kādām jābūt svešvalodas zināšanām;

* kādi ir darba nosacījumi;

* kā tiek noformēti dokumenti (darba līgums, nodokļu karte u.c.);

* kāda ir reģistrācijas kārtība, ierodoties konkrētajā valstī (uzturēšanās reģistrācija un atļauja, iedzīvotāju reģistrs u.c.);

* kur un kā labāk meklēt dzīvesvietu;

* kādi ir dzīves un darba apstākļi;

* vai jūsu izglītība tiks atzīta;

* kādas ir sociālās garantijas un nodokļu sistēma;

* kādas ir kultūras, tradīciju un sabiedriskās dzīves īpatnības.

Labs padoms zelta vērts

* Noskaidrojiet visu pieejamo informāciju par darba devēju – izmantojiet interneta vietni Eiropas biznesa reģistrs (https://www.ebr.lv/)!

* Informējiet ģimenes locekļus un draugus par dzīvesvietas un darbavietas adresi ārvalstī!

* Pārbaudiet savu veselības stāvokli, pat ja nesen jau tas darīts!

* Iegādājieties veselības, dzīves, īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi!

* Ārkārtas situācijās lieti noderēs pases kopija (piemēram, lai saņemtu Latvijas Republikas vēstniecības vai citas kompetentas valsts iestādes palīdzību, ja pase tiks nozaudēta).

* Reģistrējiet datus par braucienu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā, kas pieejams valsts pakalpojumu portālā latvija.lv (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts), lai tad, ja pēkšņi nonākat kādā ārkārtas situācijā, jums varētu sniegt operatīvu palīdzību.

* Jebkurā neplānotā situācijā noderēs kaut neliela finanšu līdzekļu rezerve.

* Gan darba meklētājiem, gan ceļotājiem var palīdzēt arī mobilā aplikācija Ceļo droši (http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/aplikacija-celo-drosi).

* Noskaidrojiet arī Latvijas Republikas vēstniecības adresi un tālruņu numurus ārvalstī, uz kuru dodaties (http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas).

* Pirms došanās uz ārvalstīm Iekšlietu ministrijas mājaslapā (www.iem.gov.lv) iepazīstieties ar informāciju Preventīvo pasākumu saraksts, kurus ņemot vērā, var samazināt risku kļūt par piespiedu darba upuri ārzemēs.

* Par krāpniecības gadījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu jomā jāziņo Latvijas Republikas vēstniecībai, ja atrodaties ārvalstī, bet, ja esat Latvijā, – NVA, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) vai Valsts policijai.

* Meklējot darbu individuāli, izmantojiet drošus resursus gan vakanču aplūkošanai, gan citas informācijas iegūšanai (ziņas ieteicams meklēt gan Latvijas, gan ārvalstu oficiālajās valsts institūciju mājaslapās).

* Pirms sadarbības uzsākšanas ar komersantu, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, jānoskaidro, vai šim komersantam ir izsniegta NVA licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Informācija par licencētajiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem pieejama NVA mājaslapā: www.nva.gov.lv (sadaļā Noderīgi apakšsadaļā Darbiekārtošanas pakalpojumi).

SVARĪGI

Latvijas iedzīvotāji, kuri nonākuši ekstremālās situācijās ārvalstīs, konsulāro palīdzību var saņemt Latvijas Republikas vēstniecībās. Valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecības, Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības pēc palīdzības vērsties citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībās.

UZZIŅA

Ārlietu ministrija darba laikā piedāvā konsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005905 (zvanot no ārvalstīm: +371 67015905), bet ārkārtas situācijās ieteicams izmantot diennakts dežūrtālruni +371 26337711 vai rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected]

LA.lv