Praktiski
Manas tiesības

Kas jādara medicīnas māsai, kas – aprūpētājam, ja palīdzība tiek nodrošināta mājās0

Foto: Photographee.eu/Shutterstock

Vēlētos uzzināt, kādi ir sociālā aprūpētāja un medicīnas māsas obligātie darba pienākumi. Vai medicīnas māsai cilvēkam mājās ir jāapmazgā kājas, ja jāapkopj brūce trofiskās čūlas gadījumā? Iepriekšējā māsiņa to darīja, bet tagad jaunā saka, ka tas esot jādara aprūpētājam. Kuram ir taisnība? E. RONE RUCAVĀ

Trofiskās čūlas aprūpe (brūces apkopšana) jāveic medicīnas māsai, bet kājas un visa ķermeņa mazgāšana tiek uzticēta sociālajam aprūpētājam.

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā referente Elvīra Grabovska atgādina – gan veselības aprūpes, gan sociālo pakalpojumu jomā paredzēti aprūpes pakalpojumi mājās, bet tiem ir dažādi mērķi, uzdevumi un saturs.

Veselības aprūpei mājās atbilstīgu medicīnisko indikāciju gadījumos ir noteiktas apmaksājamas manipulācijas, kuras iekļautas normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanas kārtību un kuras apmaksā Nacionālais veselības dienests no valsts budžeta. Savukārt sociālās aprūpes pakalpojumus organizē pašvaldības sociālais dienests atbilstīgi konkrētās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Medikamentu ievadīšana, ādas bojājuma aprūpe (arī trofiskās čūlas aprūpe) un citas ārstniecības manipulācijas noteikti drīkst veikt tikai ārstniecības persona (piemēram, medicīnas māsa). Par pacientam nepieciešamo veselības aprūpi mājās un tās prognozējamo ilgumu lemj ģimenes ārsts.

Savukārt par sociālās aprūpes pakalpojuma mājās piešķiršanu lemj pašvaldības sociālais dienests. Sociālais aprūpētājs nodrošina:

1) palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences jeb urīna nesaturēšanas līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa (ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālista) pakalpojumus;

2) palīdzību apģērbties un noģērbties, gultasveļas nomaiņu;

3) palīdzību iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanu un pārvietošanos;

4) ēdiena gatavošanu un palīdzību paēst;

5) pārtikas produktu un citu sīkpreču piegādi;

6) palīdzību mājvietas uzkopšanā (piemēram, trauku mazgāšana, telpu mitrā uzkopšana, sadzīves atkritumu iznešana);

7) ārstniecības personas izsaukšanu, atbalstu medikamentu lietošanā, palīdzību sadarbībā ar dažādām institūcijām (piemēram, samaksāt rēķinus);

8) kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu;

9) citus pakalpojumus atbilstīgi līgumam, kas noslēgts starp klientu un pakalpojuma sniedzēju, kurš nodrošina aprūpi mājās, vai atbilstīgi sociālā dienesta noteiktajam veicamo darbu apjomam.

LA.lv