Praktiski
Manas tiesības

Kas jādara mājas apsaimniekotājam0

Foto: Africa studio/SHUTTERSTOCK

Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, kas ir pilsētas domes bilancē. Katru gadu mēs maksājam 8000 eiro SIA Preiļu saimnieks par mājas apsaimniekošanu. Šajā sakarībā mums radušies vairāki jautājumi.

1. Kam svētku dienās pie mājas jāizkar karogs, un vai mums par to papildus jāmaksā?

2. Vai SIA Preiļu saimnieks nav pienākums uzkopt kāpņutelpas, tīrīt ventilācijas šahtas un tehniskos koridorus?

3. Vai mums papildus jāmaksā apsaimniekotājam par krānu, ūdensskaitītāju un citu nepieciešamu lietu nomaiņu dzīvokļos, kā arī par speciālistu izsaukumu? VASILIJS KARPAJEVS PREIĻOS

 

Sazinoties ar SIA Preiļu saimnieks vadību, noskaidrojām, ka pie visām viņu apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām Latvijas valsts karogs tiek izkārts Latvijas likumdošanas aktos noteiktajās oficiālajās svētku un atceres dienās.

Maksa par šo pakalpojumu pēc apstiprinātā tarifa ir noteikta katrai mājai un tiek piemērota no apsaimniekošanas līdzekļiem.
Saistītie raksti

Savukārt kāpņutelpu mitrā uzkopšana patlaban pilsētā netiek veikta, un šāds pakalpojuma veids nav iekļauts apsaimniekošanas maksā. Ja mājas iedzīvotāju vairākums to vēlas, tad, palielinot apsaimniekošanas maksu, tas ir iespējams un tikšot veikts. Taču par to jāvienojas ar apsaimniekotāju. Ventilācijas šahtas un tehniskie koridori tiekot regulāri apsekoti un veikta to tehniskā apkope. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma tiek veikta arī pagrabu tīrīšana.

Par ūdensskaitītāja verifikāciju vai maiņu ir jāmaksā katram klientam pašam – šāds pakalpojums nav iekļauts ūdens tarifā. Visi citi pakalpojumi, kas saistīti ar ūdens lietotāja privātīpašumu, tāpat ir par maksu (SIA Preiļu saimnieks cenrādis apstiprināts ar valdes sēdes lēmumu), kas tiek veikti pēc iedzīvotāju pieteikumiem.

LA.lv