Citas tiesības, Manas tiesības

Kas ceļotājam somā? Ne visu drīkst ievest un izvest no valsts

Foto-Shutterstock

Atsevišķu preču veidiem ir noteikti dažādi pārvietošanas ierobežojumi un aizliegumi. Īpaša uzmanība jāpievērš, vai ceļojat Eiropas Savienības ietvaros vai ārpus tās, jo preču pārvietošanas nosacījumi atšķiras.

Eiropas Savienībā un ārpus tās

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti atgādina, ka, ceļojot uz valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) robežām, un iegādājoties dažādas preces, jāievēro drošas ceļošanas ieteikumi. Ne visas nopirktās preces drīkst ievest Latvijā, nesamaksājot muitas nodokli. Ierobežojumi attiecas uz akcīzes precēm (alkoholu un tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu), aizsargājamiem savvaļas dzīvniekiem un augiem, no tiem izgatavotiem priekšmetiem, kā arī uz skaidras naudas pārvietošanu.

Preču daudzums, ko drīkst ievest Latvijā ar autotransportu, ūdens vai dzelzceļa transportu un aviotransportu, atšķiras. Pārvietojot pāri robežai preces, kuru vērtība vai daudzums pārsniedz noteiktos preču pārvietošanas un nodokļu atvieglojumus, jādeklarē un jāmaksā nodokļi – muitas un pievienotās vērtības, kā arī akcīzes nodoklis (ja tiek pārvietotas akcīzes preces). Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nodokļu maksājumu atbrīvojums tabakas un alkoholisko izstrādājumu ievešanai netiek piešķirts.

Savukārt, ieceļojot Latvijā no ES valstīm, iepirkumu un līdzi vesto preču pārvietošanai lielākoties nav ierobežojumu, taču precēm jābūt paredzētām personiskai lietošanai, nevis pārdošanai. Atsevišķām preču grupām (piemēram, tabakas izstrādājumiem, alkoholam, kafijai, bezalkoholiskajiem dzērieniem) normatīvajos aktos tomēr ir paredzēti pārvietošanas un ievedamo apjomu ierobežojumi.

No eksotiskām zemēm

Ceļotājiem, kuri atgriežas no eksotiskām valstīm, nereti muitas kontroles laikā tiek izņemtas dažādas netradicionālās ārstniecības preces un no apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem darināti suvenīri, koraļļi. Lai ievestu vai izvestu no valsts Vašingtonas konvencijas “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām” pielikumos uzskaitītos dzīvniekus, augus vai to izstrādājumus, jāsaņem konkrētās valsts uzraudzības institūcijas izsniegta atļauja. Tā kopā ar priekšmetu jāuzrāda muitas kontroles punktā muitas amatpersonai. Papildu informāciju Latvijā var saņemt Dabas aizsardzības pārvaldē – tālr. 67509761, 67509545; e-pasts: [email protected]

Skaidra nauda un finanšu dokumenti

VID speciālisti atgādina, ka jebkurai personai, kuras rīcībā ES ārējās robežas šķērsošanas brīdī ir skaidras naudas līdzekļi, kas ir ekvivalenti vai pārsniedz 10 000 eiro, tie jādeklarē, aizpildot veidlapu. Skaidra nauda ir ne vien banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, bet arī čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi, ceļojuma čeki, kā arī neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi finanšu dokumenti, kas dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti.

Deklarēšanas pienākums attiecas arī uz nepilngadīgām personām – to īsteno ar viņu vecāku vai likumīgo aizbildņu starpniecību. Fiziskām personām, kuras ceļo grupā (piemēram, ģimene), 10 000 eiro ierobežojums attiecas uz katru personu atsevišķi. Ja fiziskas personas rīcībā ir kādas citas valsts valūta, tās vērtība tiek pārrēķināta eiro, piemērojot grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienas sākumā. Informācija par skaidras naudas deklarēšanu un deklarācijas veidlapa publicēta VID mājaslapā internetā.

“Gucci”, “Armani”, “Dolce & Gabbana”…

Ceļotājiem, kuri mēdz citās valstīs iegādāties it kā slavenu zīmolu preces, piemēram, somiņas, apģērbus, rotaslietas vai dažādus aksesuārus, par neadekvāti zemām cenām, jābūt īpaši uzmanīgiem. Ja pastāv nopietns risks, ka preces ir marķētas ar viltotiem zīmoliem, un muitas kontroles laikā to daudzums radīs aizdomas par iespējamiem komerciāliem nolūkiem, preces var tikt konfiscētas, bet to pārvadātājam piemērots administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 pantu par muitas režīma piemērošanu pirātiskām un kontrafakta precēm (kas, ieskaitot to iesaiņojumu, pavaddokumentus, lietošanas instrukciju, garantijas dokumentus un reklāmas materiālus, bez likumīgā preču zīmes īpašnieka atļaujas marķētas ar tām pašām vai līdzīgām precēm reģistrētu preču zīmi vai ar plaši pazīstamu preču zīmi) vai šo preču pagaidu uzglabāšanu.

Dažādi pārvietošanas ierobežojumi attiecas arī uz citām specifiskām preču grupām, piemēram, medikamentiem, antikvāriem un mākslas priekšmetiem, mājdzīvniekiem, atsevišķiem pārtikas produktiem u.c.

UZZIŅA

Plašāku informāciju par dažādu preču pārvietošanas nosacījumiem var iegūt VID mājaslapā www.vid.gov.lv (sadaļā “Muita”) vai zvanot uz VID informatīvo tālruni 67120000 (jāizvēlas tēma “Muita” – “Konsultācijas muitas jomā”).

Pievienot komentāru