Praktiski
Manas tiesības

Kāpēc, pirms laika pensionējoties, nedrīkst strādāt, bet īstajā vecumā strādā, cik tik gribi?0

Foto: Fotolia

“Kāpēc cilvēkiem, kuri izvēlējušies doties priekšlaicīgā pensijā, nav atļauts strādāt? Kaut kāda iemesla dēļ (piemēram, veselības problēmas vai fiziski smags darbs) taču viņi nonāk pie šāda lēmuma! Divus gadus saņemt tikai pusi no pensijas nevienam nav nekādi lielie prieki. Varētu varbūt pusslodzi vēl pastrādāt, bet nedrīkst – citādi nesaņems pat to pusi no pensijas. Toties, kad pienācis īstais pensionēšanās vecums, cilvēks var mierīgi saņemt pilnu pensiju un strādāt algotu darbu, cik vien vēlas. Kāpēc tāda netaisnība?” VALENTĪNA Daugavpils novadā

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska atgādina, ka vecuma pensijas piešķiršanas vispārīgais vecums 2019. gadā ir 63 gadi un seši mēneši. Taču likumdevējs paredzējis iespēju personām, kuras, būdamas pirmspensijas vecumā, gan objektīvu, gan subjektīvu apstākļu dēļ nespēj iekļauties darba tirgū, pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi – divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma.

Tātad priekšlaicīgās pensijas pieprasīšanas iespēja esot dota, lai vispirms sociāli aizsargātu tās personas, kuras nav nodarbinātas pirmspensijas vecumā. Ja cilvēkam ir darbs, viņš var turpināt strādāt līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai vai vienoties ar darba devēju par nepilnu darba slodzi, bet, ja radušās nopietnas veselības problēmas, kā dēļ nav iespējams turpināt veikt līdzšinējos darba pienākumus, ir pieejami citi risinājumi, piemēram, invaliditāte.

LA.lv