Praktiski
Manas tiesības

Kam pie ģimenes ārsta nav jāmaksā pacienta iemaksa0

Foto: Shutterstock

“Vai invalīdam, ejot pie ģimenes ārsta, vienmēr ir jāmaksā? Man pie ģimenes ārsta jāiet vismaz reizi un dažkārt pat vairākas reizes mēnesī. Vai tiešām katru reizi jāmaksā 1,42 eiro? Kuriem pacientiem pie ģimenes ārsta vispār nav jāmaksā?” MODRA GULBENĒ

Precīzi atbildēt uz jautājumu varētu tikai tad, ja zinātu, par kādu saslimšanu šajā gadījumā ir runa, kāda invaliditātes grupa jums piešķirta, vai esat trūcīga persona un vēl citus būtiskus jautājumus. Veselības inspekcijas Veselības aprūpes kvalitātes nodaļas vadītājs Andris Zīverts atgādina, ka valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai no pacienta līdzmaksājumiem atbrīvotās iedzīvotāju grupas ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība.

Šajā sarakstā ir:

• bērni vecumā līdz 18 gadiem;

• grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);

• politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;

• I grupas invalīdi;

• tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

• psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

• pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

• personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 3. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

• pacienti, saņemot ilgstošu plaušu māk­slīgo ventilāciju mājas apstākļos;

• orgānu donori;

• personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

• trūcīgās personas, kuras par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

• personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;

• personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina šo faktu;

• visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

• visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstīgi noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

• ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Ja nevarat pieskaitīt sevi nevienai no šajā sarakstā minētajām personu grupām, tad par ģimenes ārsta apmeklējumu ir jāmaksā.

LA.lv