Praktiski
Manas tiesības

Kam jāiesniedz ienākumu deklarācijas un līdz kuram datumam0

Foto – Shutterstock

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina visus, kuriem obligāti jāiesniedz ienākumu deklarācijas par 2017. gadu, to izdarīt līdz šā gada 1. jūnijam. Pārējie, kuriem tas nav jādara obligāti, deklarāciju var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16. jūnijam.

Obligāta prasība

Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir:

• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);

• guvuši ienākumus ārvalstīs (piemēram, jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli);

• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);

• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);

• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālajiem uzņēmumiem (t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji) gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Bez steigas

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, t.sk. par bērnu interešu izglītības pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem) un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu.

UZZIŅA

• Gada ienākumu deklarāciju gan elektroniski, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī 76 valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par centru adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā Vienotie klientu apkalpošanas centri.

• Plašāka informācija par deklarāciju iesniegšanas kārtību pieejama VID mājaslapā, sadaļā Gada ienākumu deklarācija.

• Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, zvaniet uz VID konsultatīvo tālruni 67120000.

SVARĪGI

• Visa 2018. gada laikā var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016. gadu, bet līdz šā gada 16. jūnijam – vēl arī par 2014. gadu.

• VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk.

LA.lv