Praktiski
Manas tiesības

Kaimiņš no mana dzīvokļa nozaga 100 eiro. Kas jādara, lai nekauņu sauktu pie atbildības?0

Foto – Shutterstock

Kā rīkoties, ja dzīvokli apzog kaimiņš, kuram bija atslēgas? Viņš paņēma pasi, kurā bija 100 eiro. Cik ilgā laikā var iesniegt iesniegumu policijai? Kas tajā jāraksta, lai uzsāktu krimināllietu? Vai manu iesniegumu varētu arī nepieņemt? A. STIRNA

Kriminālprocesu var uzsākt, ja tiešām noticis noziedzīgs nodarījums (piemēram, uz ielas atrod cilvēka līķi ar vardarbības pazīmēm), kā arī ja ir informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu un to var pārbaudīt tikai ar kriminālprocesa līdzekļiem un metodēm (piemēram, persona iesniedz iesniegumu par to, ka no viņas izkrāpti naudas līdzekļi, taču šis iesniegums vēl jāpārbauda, turklāt to var izdarīt tikai kriminālprocesa ietvaros, nosūtot pieprasījumu bankai, nopratinot lieciniekus u.tml.).

Iesniegumu policijai par notikušu noziegumu var iesniegt jebkurā brīdī, un policijai tas jāpieņem, bet vēlams rīkoties pēc iespējas ātrāk, lai būtu vieglāk sameklēt nepieciešamos pierādījumus un atrast vainīgās personas.

Iesniegums policijai

Iesniegums jāadresē konkrētajam policijas iecirknim. Tajā jānorāda iesniedzēja personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija). Pēc tam sīki jāapraksta notikuma apstākļi – kur, kad, kādā veidā noticis noziedzīgais nodarījums. Ja aizdomās turat konkrētu personu, tas jādara zināms.

Šajā gadījumā iesniegumā jānorāda, kad (ja precīzi neatceraties, varat uzrakstīt aptuvenu laiku, piemēram, konkrēta mēneša sākums u.tml.), kādos apstākļos un kāpēc devāt sava dzīvokļa atslēgas kaimiņam. Ja šim faktam bija kāds liecinieks vai cita persona par to zināja, uzrakstiet arī to. Paskaidrojiet, kā kaimiņam kļuva zināms, kur atrodas jūsu pase un ka tajā atrodas nauda. Piebilstiet, ka kaimiņš naudu paņēma slepus, t.i., bez jūsu ziņas un norādījumiem (piemēram, drošības nolūkos jūs nelūdzāt viņu paņemt pasi un naudu), kurā brīdī un kādā veidā jūs konstatējāt pazušanas faktu.

Obligāti norādiet, ka ar šo zādzību nodarītais kaitējums jums ir būtisks, jo, piemēram, nozagtie 100 eiro bija vienīgais ietaupījums un jūsu ienākumi nav lieli. Ja kopā ar naudu tika nozagta arī pase, to tāpat var uzskatīt par būtisku kaitējumu, kas jāietver iesniegumā.

Kad visi nozīmīgie lietas apstākļi uzskaitīti, lūdziet, piemēram, uzsākt kriminālprocesu par jūsu iesniegumā norādītajiem faktiem un saukt vainīgo personu pie likumā noteiktās atbildības, kā arī atzīt jūs par cietušo šajā lietā (norādiet jums nodarīto materiālo un morālo kaitējumu).

Iesniegums obligāti jāparaksta (ar paraksta atšifrējumu), tajā jānorāda dokumenta uzrakstīšanas datums un vieta.

SVARĪGI

Ja pase nozagta, par to obligāti jāziņo Valsts policijai un, dodoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pēc jauna dokumenta, jāņem līdzi izziņa, kurā policija apstiprinājusi pases nozagšanu. Tad nebūs jāmaksā administratīvais sods par nolaidīgu rīcību.

Kad lietu nevar uzsākt

Kriminālprocesu nedrīkst uzsākt, bet uzsāktais process jāizbeidz, ja:

• nav noziedzīga nodarījuma sastāva (piemēram, cilvēks paziņo, ka viņam nozagta nauda, bet vēlāk tā atrodas, nolikta citā vietā);

• iestājies noilgums (piemēram, ja iesniegumu par 100 eiro zādzību iesniegsiet pēc diviem gadiem, šim nodarījumam būs iestājies noilgums).

Arī tad, ja pēc citas personas iesnieguma cilvēks jau ir sodīts par to pašu nodarījumu, kriminālprocesu uzsākt nevarēs.

Kriminālprocesa likumā minēti vēl citi gadījumi, kad lietu nevar uzsākt.

Ja noticis cietušā un aizdomās turētā vai apsūdzētā izlīgums tādā kriminālprocesā, kuru var uzsākt tikai pēc cietušās personas pieteikuma un ir pilnīgi novērsts vai atlīdzināts radītais kaitējums, kriminālprocess netiks uzsākts. Krimināli nav sodāma arī kaitējuma radīšana uzbrucējam aiz neuzmanības, atvairot uzbrukumu.

Ja procesuāli pilnvarota amatpersona konstatēs, ka nav iemesla uzsākt kriminālprocesu, tā pieņems lēmumu, ko var uzrakstīt arī rezolūcijas veidā, un par to paziņos tam, kurš ziņoja par iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Ja pieņemts motivēts rakstisks lēmums, cilvēkam nosūtīs lēmuma kopiju. Lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var pārsūdzēt prokuroram, ja lēmumu pieņēmis izmeklētājs, vai amatā augstākam prokuroram, ja to pieņēmis prokurors.

SVARĪGI

• Apstāklis, ka nevar uzreiz noteikt, kāds Krimināllikuma pants ir piemērojams, nevar būt iemesls procesa neuzsākšanai.

• Izmeklētājs ar prokurora piekrišanu vai prokurors var atteikt kriminālprocesa uzsākšanu, ja ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, bet nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu (piemēram, veikalā zaglis nozadzis preci, kam ir neliela vērtība, – maizes kukulīti, šokolādes tāfelīti u.tml.).

• Kriminālprocesa uzsākšanas iemesls nevar būt anonīma informācija vai tādas ziņas, kuru iesniedzējs atsakās atklāt informācijas avotu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv