Praktiski
Manas tiesības

Kādos gadījumos var piemērot administratīvo arestu un uz cik ilgu laiku?0

Foto-Fotolia

Kādos gadījumos var piemērot administratīvo arestu un uz cik ilgu laiku? Vai administratīvi aizturēt var jebkuru, arī sievieti? Kādus apstākļus ņem vērā, piemērojot šādu sodu? RAIMONDS JELGAVĀ

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 31. pants nosaka, ka administratīvo arestu piemēro tikai izņēmuma gadījumos par atsevišķiem administratīvo pārkāpumu veidiem uz laiku no vienas līdz 15 diennaktīm. Administratīvo arestu piemēro rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis. Šādu sodu var uzlikt, piemēram, par tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi persona, kura gada laikā jau divas vai vairāk reižu sodīta par tādu pašu pārkāpumu – uz laiku no trim līdz 15 diennaktīm, konfiscējot neatļautā tirdzniecības vietā esošās preces.

Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, I vai II grupas invalīdam, grūtniecei, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam.

Uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos apstākļus (piemēram, vainīgais vaļsirdīgi nožēlojis izdarīto, novērsis pārkāpuma izraisītās kaitīgās sekas, labprātīgi atlīdzinājis zaudējumu vai novērsis nodarīto kaitējumu u.c.), kā arī atbildību pastiprinošos apstākļus (piemēram, pārkāpumu izdarījusi personu grupa, prettiesiskā rīcība turpināta, neraugoties uz pilnvaroto personu prasību to izbeigt u.c.).

LA.lv