Darbs, Manas tiesības

Kādas tiesības ir sezonas strādniekam? Vai pienākas arī atvaļinājums un bezdarbnieka pabalsts?

Foto - Shutterstock

Kādas no juridiskā viedokļa ir sezonas darbinieka tiesības un pienākumi? Vai tiešām visus deviņus mēnešus jāstrādā sešas dienas nedēļā pa 10,5 stundām dienā? JUSTĪNE

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos Dace Aleksāne skaidro, ka uz darbinieku, kurš strādā noteiktu laiku, piemēram, sezonas darbos, attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz darbinieku, kuram noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku. Slēdzot darba līgumu par sezonas darbu veikšanu, pusēm jāvienojas par nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku.

Saskaņā ar Darba likuma 131. panta pirmo daļu darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas.

Darba likuma 133. pants tostarp paredz, ka darbiniekam normālā darba laika ietvaros var būt noteikta piecu vai sešu dienu darba nedēļa. Ja ir sešu dienu darba nedēļa, dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt septiņas stundas, bet sestdienā darbs jābeidz agrāk nekā citās dienās. Nosakot darba laiku, darba devējam jāievēro likuma prasības par atpūtas laika nodrošināšanu, proti, diennakts atpūtas ilgums nedrīkst būt īsāks par 12 stundām pēc kārtas.

Virsstundu darbs pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstiski. Saskaņā ar Darba likuma 136. panta piekto daļu virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.

Tomēr likumdošanā ir izņēmumi, kad darba devējs var nodarbināt darbinieku saskaņā ar grafiku ilgāk par septiņām stundām dienā sešu dienu darba nedēļas ietvaros. Piemēram, ja nav iespējams ievērot noteikto dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs var noteikt summēto darba laiku. Ierobežojumi šādai nodarbinātībai ietverti Darba likuma 140. panta ceturtajā daļā – summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Atpūtas laiks darbiniekam jāpiešķir pēc darba veikšanas nekavējoties. Summētā darba laika gadījumā darba devējam jānodrošina, ka pārskata periodā diennakts atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 12 stundām diennaktī un nedēļas atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 35 stundām nedēļā, ieskaitot nedēļas atpūtas laiku.

Darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika, uzskatāms par virsstundu darbu.

Pievienot komentāru