Ģimene, Manas tiesības

Kādas ģimenes atzīst par trūcīgām

Foto-Fotolia

Vai ir kāds likums vai noteikumi, kas nosaka kārtību, kā pašvaldības piešķir trūcīgās personas statusu? Ģimenei pieder deviņi hektāri lauksaimniecības zemes un ir četri bērni. Vienam ir 21 gads, viņš vēl mācās skolā (saņem alimentus), otrs ir pilngadīgs un strādā ārzemēs, bet trešais un ceturtais bērns mācās pamatskolā. Šai ģimenei ir atteiktas pārtikas pakas, bet kā ir ar pabalstiem? GITA GULBENĒ

Atbilstību trūcīgā statusam nosaka, ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumus Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un pašvaldības saistošos noteikumus.

Lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pieņem tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā ir personas deklarētā dzīvesvieta.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 2. punktā paredzēts, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējos trijos mēnešos nepārsniedz 128,06 eiro un ja ir spēkā arī virkne citu nosacījumu:

• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19. punktā minēto (netiek ņemts vērā ģimenes vienīgais īpašums, kurā ģimene vai persona ir deklarēta un dzīvo, kā arī dzīvokļa vai mājas iekārtas, sadzīves mantas, apģērbs u.c. priekšmeti, uz kuriem nevar vērst piedziņu);

• tā nav noslēgusi uztura līgumu;

• persona darbspējas vecumā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Trūcīgai ģimenei tātad var piederēt zemes īpašums (kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi, kur ģimene deklarēta, un papildu īpašumu); tiek ņemti vērā arī valdījumā un lietojumā esošie nekustamie īpašumi, kas nepārsniedz piecus hektārus ģimenei (personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes.

Ģimenei var piederēt viens mehāniskais transporta līdzeklis (var tikt ņemti vērā arī valdījumā un lietojumā esošie mehāniskie transporta līdzekļi), bet transporta līdzekļi, kuri pārvietojas ar cilvēka spēku (piemēram, velosipēds), netiek vērtēti. Ja pašvaldība vēlas noteikt vēl kādus papildu nosacījumus, tas nav liegts, piemēram, divas automašīnas daudzbērnu ģimenei vai vienu vieglo automašīnu un motociklu, vai arī papildu traktortehniku vai zemes īpašumu – tas jāparedz pašvaldības saistošajos noteikumos.

Sociālās palīdzības sistēmas veidošanā liela loma ir katrai pašvaldībai, jo likums un Ministru kabineta noteikumi nosaka tikai pamatprincipus. Tātad daudzas būtiskas normas un atbalsta iespējas ir tiesības noteikt pašvaldībai, kur konkrētā ģimene dzīvo.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS METODISKĀS VADĪBAS UN KONTROLES DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE MARUTA PAVASARE

4 Komentāri

  1. Bieži stresa, domstarpību un pat laulības šķobīšanās pamatā ir materiālās problēmas. Ne velti senči runāja ka kur nabadzība nāk mājās pa durvīm iekšā, tur mīlestība lec laukā pa logu. Protams nauda un pārticība neatrisina visas problēmas, tās tāpat būs, bet citādākas, tādas, kas var pavērt iespēju attīstīties garīgi. Tomēr kaut kādam pamatam no abām pusēm ir jābūt ne tikai morāli, bet arī materiāli, lai pāris varētu dzīvot kopā ilgstoši laimīgās un harmoniskās attiecībās.Bet, kā vēsta sena tautas gudrība, labāk sēdēt skaistā un jaudīgā pilnpiedziņas Audi kā ar nanoūdeni mazgātā trolejbusā, ārstējoties ar e-veselību. Savu laimīgo loto biļeti aizpildi šeit: https://goo.gl/FffFtU un ar šo pavasari sāc Jaunu dzīvi, kura pārspēj tavus pat vispārdrošākos sapņus.

  2. Vai tiešām ēkas un zeme ir tas noteicošais fakts? Manuprāt tas viss no cilvēka tieši atņem naudu, nevis iedod, jo par tiem ir jāmaksā nodokļi. Daudz ir tādu, kuri nepieprasa trūcīgā statusu, jo uzreiz tiek prasīti ienākumi. Kādreiz dzīvojām laukos, iesniedzu pagastā dokumentus, taču tā arī netiku ne pie kāda statusa, jo pieprasīja visu bērnu ienākumus, pat – znota. Lai gan kopā nedzīvojām. Vai tā drīkstēja darīt? NEZINU!

Pievienot komentāru