Praktiski
Manas tiesības

Kādos gadījumos tiesa var piespriest nosacītu sodu, ja izdarīts kriminālnoziegums?0

Foto: Happiness time/Shutterstock

Nupat atkal presē un televīzijā atcerējāmies 2009. gada 13. janvāra Vecrīgas grautiņus, par ko vairāki šo notikumu dalībnieki saņēma nosacītus sodus. Kādos gadījumos tiesa var piespriest nosacītu sodu, ja izdarīts kriminālnoziegums? VIESTURS CARNIKAVAS NOVADĀ

 

Krimināllikums paredz: ja, nosakot brīvības atņemšanas sodu ilgāku par trim mēnešiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un nodarīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā var vainīgo notiesāt nosacīti.

Tātad konkrēts sods vainīgajam tiek paredzēts, taču tiesa nolemj to neizpildīt, ja vien noteiktajā pārbaudes laikā notiesātais neizdara kādu citu noziedzīgu nodarījumu un izpilda visus viņam noteiktos pienākumus.

Nosacīti notiesājot, tiesa nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem.

Pārbaudes laiks sākas ar tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienu. Noteiktais pārbaudes laiks nevar būt mazāks par piemēroto brīvības atņemšanas laiku.

Nosacīti notiesājot, spriedumā tiek norādīti apstākļi, kuru dēļ tiesa atzinusi par lietderīgu sodu tomēr neizpildīt. Taču, ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsoda izpildi reglamentējošā likumā paredzētos vai Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam.

 

UZZIŅA

Saistītie raksti

• Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, viņam piespriestais sods ir jāizpilda.

• Nosacītu notiesāšanu nenosaka personai par tīša nozieguma izdarīšanu, ja persona agrāk bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu un sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta likumā noteiktajā kārtībā.

LA.lv