Praktiski
Manas tiesības

Kā un kur var pieprasīt valsts pabalstu0

Foto-Fotolia

Kur jāiesniedz iesniegums, lai pieprasītu valsts pabalstu? ALDIS KULDĪGAS NOVADĀ

Iesniegumu pabalsta pieprasīšanai varat iesniegt:

• klātienē – kādā no VSAA nodaļām (izdevīgākajā) vai valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;

• pa pastu – VSAA nodaļā pēc deklarētās dzīvesvietas;

• elektroniski – brīvā formā rakstītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un tas jānosūta uz VSAA e-adresi: [email protected];

• portālā www.latvija.lv, sadaļā e-pakalpojumi, ir pieejams pakalpojums E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, kur atrodamas dažādas VSAA e-iesniegumu veidlapas (ja nolemsiet izmantot šādu iespēju, jums vajadzēs autentificēties ar kādu no norādītajiem autentifikācijas līdzekļiem, no piedāvātā iesniegumu saraksta izvēlieties vajadzīgo iesniegumu, aizpildīt visus nepieciešamos informācijas laukus un nosūtīt to VSAA).

UZZIŅA

• VSAA mājaslapas www.vsaa.lv sadaļā Noderīgi ir pieejamas pabalstu iesniegumu veidlapas. Te atrodamas arī VSAA nodaļu adreses, tālruņa numuri, klientu pieņemšanas laiki un cita informācija, kā arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija.

LA.lv