Praktiski
Manas tiesības

Šķirtais vīrs dzīvo zaļi, bet uzturnaudu nemaksā. Kā nekauņu saukt pie kārtības?0

Manas meitas bijušais vīrs ir parādā uzturlīdzekļus (jau gandrīz pāris tūkstošus eiro) saviem bērniem. Tagad meita saņem līdzekļus no valsts garantiju fonda, bet kur paliks iepriekšējais parāds? Tiesu izpildītājs tikai plāta rokas – parādnieks oficiāli saņem algu, kas ir mazāka par minimālo, īpašumi jau sen pārrakstīti radiniekiem, bet pats dzīvo zaļi un vēl pasmejas par bijušo sievu, kura strādā divās darbavietās, lai varētu kaut kā iztikt. Kā piespiest šādus vīriešus pildīt pienākumus? Vai jāiet uz tiesu? VALENTĪNA TUKUMĀ

Krimināllikuma 170. pants paredz, ka par izvairīšanos apgādāt un dot uzturu saviem vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem vai citām personām, ja tāds pienākums uzlikts ar tiesas spriedumu vai tiesneša lēmumu, soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tātad jāpastāv diviem obligātiem kriminālatbildības nosacījumiem. Pirmkārt, jābūt tiesas spriedumam vai tiesneša lēmumam, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt un dot uzturu vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem vai citām personām. Otrkārt, jākonstatē, ka persona ļaunprātīgi izvairās no šāda pienākuma pildīšanas. Izvairīšanās var izpausties kā tiešs atteikums apgādāt un dot uzturu minētajām personām vai arī kā faktiska šo pienākumu nepildīšana.

Par vainīgā rīcības ļaunprātību var liecināt sistemātiska, ilgstoša tiesas sprieduma vai tiesneša lēmuma nepildīšana, nestrādājot vispār vai bieži mainot darbavietu un dzīvesvietu, kā arī savas nodarbošanās un reālo ienākumu slēpšana. Piemēram, oficiāli visur ir norādīts, ka persona saņem tikai minimālo mēnešalgu, kaut gan dzīvesveids liecina par pretējo, kā tas ir šajā gadījumā. Nereti šādas personas mēdz atsavināt visu kustamo un nekustamo mantu saviem tuviniekiem un paziņām, lai tiesu izpildītājam nebūtu uz ko vērst piedziņu, viņi atver uzņēmumus uz citu personu vārda u.tml. To, vai izvairīšanās no uzturēšanas ir ļaunprātīga, konkrētā gadījumā izlemj tiesa, izvērtējot visus lietas apstākļus.

Kriminālprocesi par alimentu nemaksāšanu tiek ierosināti un izskatīti tiesās. Piemēram, kāda tiesa notiesāja personu pēc Krimināllikuma 170. panta, jo konstatēja, ka ar savu rīcību šis cilvēks, veicot saimniecisko darbību kā pašnodarbināta persona un gūstot ienākumus (tas tika pierādīts tiesā), ļaunprātīgi izvairījās apgādāt un dot uzturu saviem bērniem, kas viņam bija uzlikts ar tiesas spriedumu. Tiesa sodīja šo cilvēku ar piespiedu darbu uz 100 stundām.

Iesniegumu policijai var iesniegt gan bērna vecāks, kuram par labu piedzīti uzturlīdzekļi, gan bērns (ja uzturlīdzekļi jāmaksā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas), gan Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija.

SVARĪGI

No šā gada 1. aprīļa Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir tiesības Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarīt atzīmi par personas transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja šī persona ir uzturlīdzekļu parādnieks.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv