Praktiski
Manas tiesības

Kā sastādīt jaunu testamentu, ja vecais neapmierina un notāre pārcēlusies uz ārzemēm?0

Foto-Shutterstock

Mana mamma gribētu uzrakstīt jaunu testamentu vecā testamenta vietā, kas pirms četriem gadiem tika oficiāli sastādīts pie zvērinātas notāres Rīgā. Tagad šī notāre esot pārcēlusies dzīvot uz Vāciju un atpakaļ vairs nebraukšot. Vai jāmeklē kāds cits notārs? Ko darīt ar veco testamentu? ZANE TUKUMA NOVADĀ

Agrāko testamentu testators var atcelt, sagatavojot jaunu vai to atsaucot.

Ja tiek sastādīts jauns testaments, iepriekšējais tik un tā vairs nav spēkā arī tad, ja jaunajā dokumentā nav ierakstīts, ka pirms tam bijis kāds cits testaments. Tātad jaunajā testamentā nav speciāli jānorāda, ka visi iepriekšējie pēdējās gribas rīkojumi nav spēkā. Nav arī būtiski, vai agrākais testaments bijis publisks (sastādīts pie notāra vai bāriņtiesā) vai privāts (pašrocīgi sastādīts mājās). Publisko testamentu tāpat var atcelt ar vēlāku privāto.

Mantojuma atstājējs var atsaukt savu testamentu, arī nerakstot jaunu, bet skaidri izsakot savu gribu, taču tad tas jāfiksē notariālā vai bāriņtiesas sagatavotā testamenta atsaukšanas aktā. Testamentu var atsaukt arī ar konkrētu rīcību, iznīcinot šo dokumentu, piemēram, saplēšot to vai pārsvītrojot tekstu. Ja vien testaments nav saglabājies vēl kādā citā oriģinālā eksemplārā, tas zaudē spēku. Taču, ja testators iznīcina tikai dažas sava pēdējās gribas rīkojuma daļas, piemēram, izsvītro dažus vārdus vai teikumus, pārējais testaments tomēr paliek spēkā.

Ja testators kādam izteicis nodomu rakstīt jaunu testamentu vai mainīt jau pastāvošo, bet viņš to nepagūst izdarīt un nomirst, iepriekš uzrakstītais dokuments tomēr paliek spēkā.

Jaunu testamentu katrs var uzrakstīt mājās (pat liecinieki tam nav nepieciešami) vai arī, ja testators vēlas, pie jebkura notāra, kā arī bāriņtiesā.

LA.lv