Praktiski
Manas tiesības

Kā saņemt slimības pabalstu, cik ilgi to maksā un cik liels tas ir?0

Foto: Fotolia

Sen nebiju slimojusi, nezināju, ka slimības lapu tagad uz rokas nevienam vairs neizsniedz – to darba devējam nosūta elektroniski. Bet kā jārīkojas, ja 10 dienās nepagūst atveseļoties? Vai arī slimības lapu B ārsts nosūtīs elektroniski un man uz tuvāko VSAA nodaļu ar iesniegumu par slimības pabalsta piešķiršanu nav jāiet? Cik ilgi var saņemt pabalstu par slimības lapu B? IEVA JELGAVAS NOVADĀ

Iesniegums ir obligāts

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noskaidrojām, ka informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām aģentūra elektroniski saņem no e-veselības sistēmas, tādēļ, pieprasot pabalstu, jāiesniedz tikai iesniegums. Tas gan ir obligāts, jo VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no e-veselības sistēmas tikai tad, kad saņemts personas iesniegums pabalsta piešķiršanai. Iesniegums jāiesniedz pēc tam, kad ārsts e-veselības sistēmā reģistrēto darbnespējas lapu B ir noslēdzis.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, kas adresēts VSAA nodaļai (izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu). Taču varat nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu arī uz e-pasta adresi: [email protected] vai aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas pa pastu. Tāpat šādu aizpildītu veidlapu varat iesniegt klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Cik ilgi un cik maksā

Ja slimojat nepārtraukti, pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darbnespējas pirmās dienas. Pamatojoties uz Valsts darba ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darbnespējas pirmās dienas. Taču, ja slimojat ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksās ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Ja slimošanas laikā ar jums tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, bet darbnespējas periods vēl turpinās, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendāra dienas, kas seko darba attiecību pārtraukšanas datumam.

Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā šādu slimības naudu:

• par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apjomā no jūsu vidējās izpeļņas;

• no ceturtās līdz desmitajai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apjomā no jūsu vidējās izpeļņas.

No 11. slimības dienas VSAA piešķir slimības pabalstu 80% apjomā no jūsu vidējās iemaksu algas. Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darbnespēja.

SVARĪGI

• No slimības pabalsta ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

• Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošās darbnespējas dienas.

• Ja vienlaikus ir tiesības uz slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, šajā laikā izmaksā slimības pabalstu.

UZZIŅA

E-iesnieguma veidlapu var atrast mājaslapā: www.vsaa.gov.lv, sadaļā Elektroniskie pakalpojumi, izvēloties e-iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai (nospiežot ikonu “e”).

LA.lv