Praktiski
Manas tiesības

Kā saņemt palīdzību no pašvaldības, ja ģimene nonākusi krīzes situācijā0

Foto no Pixabay.com

Abi ar sievu reizē zaudējām darbu, jo uzņēmums bankrotēja, turklāt vēl dzīvoklī izcēlās ugunsgrēks. Vai es varu saņemt kādu palīdzību no pašvaldības, kamēr atradīsim citu darbu? JURIS RĪGĀ

Varat mēģināt lūgt pašvaldību piešķirt jūsu ģimenei pabalstu krīzes situācijā. Tā ir materiāla palīdzība, kuru Rīgas Sociālais dienests, ņemot vērā krīzes situācijas nodarīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, piešķir personai, ja tai nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, mēneša laikā pēc šādas situācijas rašanās sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie jau nav valsts vai pašvaldības rīcībā. Pabalsts krīzes situācijā atsevišķi dzīvojošam cilvēkam ir līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, bet ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām.

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā lielumu pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot konkrētā cilvēka vai ģimenes situāciju un ņemot vērā krīzes izraisītās sekas.

LA.lv