Praktiski
Manas tiesības

Nosacījumi apgādnieka zaudējuma pensijas saņemšanai. Vai pienākas arī pilngadīgiem bērniem, kas turpina mācīties?0

Foto: Altanaka/SHUTTERSTOCK

Kādi ir nosacījumi, lai bērni saņemtu apgādnieka zaudējuma pensiju? Vai arī pilngadīgs bērns, kurš turpina mācīties, vēl kaut ko var saņemt?

 

Kam ir tiesības saņemt

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noskaidrojām, ka tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja mirušais bijis sociāli apdrošināta persona, ir Latvijā dzīvojošiem:

1) mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi bijuši mirušā apgādībā (bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, un bērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas);

2) darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā (brāļiem, māsām, mazbērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku, vai brāļiem, māsām, mazbērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku).

Tiesības uz šo pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir iepriekš uzskaitītajām personām (apgādājamiem), ja viņi mācās vai studē vispārējā, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē (izņemot laiku, kad persona pārtraukusi studijas) un nav vecāki par 24 gadiem.

Lai apliecinātu mācības pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē, kā arī vispārizglītojošā mācību ie­stādē ārpus Latvijas, apgādājamam katru gadu jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kurai jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad sāktas mācības izglītības iestādē, un tajā jābūt norādītam mācību gadam un kursam, programmas ilgumam un beigu datumam, ziņām par mācībām pilna laika klātienē, ja persona ir augstskolas vai koledžas students.

 

Dokumenti un aprēķini

Pieprasot apgādnieka zaudējuma pensiju, jāiesniedz:

• iesniegums pensijas piešķiršanai;

• miršanas apliecība;

• apgādājamā dzimšanas apliecība;

• dokumenti par mirušā apdrošināšanas stāžu;

• radniecību apliecinoši dokumenti;

• apgādājamā invaliditātes dokumenti;

• dokumenti par atrašanos mirušā apgādībā;

• mācību iestādes izziņa, ja apgādājamais ir sasniedzis 18 gadu vecumu un mācās profesionālās izglītības iestādē, koledžā, augstskolā vai vispārizglītojošā mācību iestādē ārpus Latvijas.

Šos dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Pieprasot pensiju, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju. Viens apgādājamais var saņemt 50%, divi apgādājamie – 75%, trīs un vairāk apgādājamo – 90% no pensijas.

Apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs katram bērnam:

• līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 92,50 eiro;

• līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro;

• no septiņu gadu vecuma – 111 eiro.

 

FAKTI

• Ja izziņu izsniegusi ārvalsts izglītības iestāde, izziņai jāpievieno tulkojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu un jāņem vērā normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktās prasības.

• Informāciju par apgādājamā mācībām vispārizglītojošā mācību iestādē Latvijā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Saistītie raksti

• Apgādnieka zaudējuma pensija katram bērnam nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo apjomu.

• Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti sešu mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

LA.lv