Praktiski
Manas tiesības

Kā reģistrēt nopirkto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā bez pārdevēja?0

Foto: Fotolia

Nopirku māju un zemi, bet pārdevējs aizbrauca uz ārzemēm. Kā lai bez viņa reģistrējos zemesgrāmatā? Cik tas maksā? Vai ir kāda nozīme tam, ka īpašumu nopirku salīdzinoši lēti (izmantoju iespēju, ka pārdevējs to gribēja steidzami pārdot)? VALENTĪNA SAULKRASTU NOVADĀ

Pārdevēja piedalīšanās dokumentu iesniegšanā zemesgrāmatā nav nepieciešama, taču pircēja rīcībā jābūt visiem nepieciešamajiem dokumentiem.

Lai īpašumu reģistrētu uz jūsu vārda, zemesgrāmatā jāiesniedz pirkuma līgums un nostiprinājuma lūgums. Jābūt apmaksātām valsts un kancelejas nodevām, ko apliecina maksājuma kvītis. Taču lielākoties gan ar to vien nepietiek.

Papildus var būt jāiesniedz pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts (ja kāda no līguma pusēm darbojas ar pilnvaru), atteikums no pirmpirkuma tiesībām, ja šīs tiesības ir kopīpašniekam, pašvaldībai vai citai valsts institūcijai (piemēram, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai), vai arī ja pirmpirkuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

Tāpat var būt nepieciešama kādas citas personas piekrišana, ja viņai par labu dokumentos reģistrēts aizliegums, kā arī pašvaldības piekrišana, ja esat persona, kura saskaņā ar likumiem zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem, piemēram, Latvijas nepilsone. Ja pārdevējam ir laulātais, būs nepieciešama arī tā rakstiska piekrišana vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta, vai pastāv visas mantas šķirtība (piemēram, ir laulības līgums vai mantojuma apliecība).

Ja pirkuma līgumā norādīta zema nekustamā īpašuma cena, valsts nodeva zemesgrāmatā būs tik un tā jāmaksā no īpašuma kadastrālās vērtības. Taču jāņem vērā – ja ir kāds, kam ir pirmpirkuma tiesības, viņš varēs iegādāties šo īpašumu par līgumā norādīto zemo cenu. Turklāt, ja šādu nocenotu īpašumu pārdosiet tālāk jau par krietni lielāku summu, būs jāšķiras no pamatīga iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

UZZIŅA

• Valsts nodeva īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā par zemes īpašuma atsavināšanu saistībā ar pirkuma līgumu ir 2% no nekustamā īpašuma vērtības (eiro).

• Kancelejas nodeva par jaunas tiesības nostiprināšanu ir 14,23 eiro, bet par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu – 7,11 eiro.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv