Praktiski
Manas tiesības

Kā notiek ieslodzītā izlaišana no cietuma? Kas viņam pienākas no valsts?0

Foto – DJMILIC/Shutterstock

Kurā dienā ieslodzītais jāizlaiž no cietuma, ja sods ir izciests? Vai jāgaida līdz dienas beigām, lai varētu viņu satikt un aizvest uz mājām? Vai cilvēks pēc atbrīvošanas saņems kādus dokumentus? PĒTERIS MADONAS NOVADĀ

No brīvības atņemšanas iestādēm pēc tiesas nolēmumā noteiktā soda laika izciešanas parasti atbrīvo pēdējās soda termiņa dienas pirmajā pusē. Ja soda laiku aprēķina mēnešos, termiņš beidzas pēdējā mēneša konkrētajā datumā, bet, ja šim mēnesim nav norādīts datums, tad šā mēneša pēdējā dienā. Līdz darba dienas beigām saņemtos dokumentus par atbrīvošanu brīvības atņemšanas iestādes administrācija aizpilda nekavējoties, bet pēc darba dienas beigām saņemtos – nākamās dienas rītā. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks vai persona, kas viņu aizstāj, izskaidro cilvēkam, kuru atbrīvo, viņa pienākumus un tiesības pēc atbrīvošanas.

Atbrīvotajam izsniedz viņa personiskajā kontā un atbrīvošanas fondā esošo naudu, viņam piederošās vērtslietas un mantas, personas dokumentus un dokumentus par brīvības atņemšanas iestādē iegūto izglītību un kvalifikāciju, kā arī noteikta parauga izziņu, kurā norāda atbrīvošanas iemeslu un faktiski izciesto soda laiku. Pēc atbrīvojamā lūguma viņam izsniedz arī raksturojumu.

No nepilngadīgo audzināšanas iestādēm atbrīvotos, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nosūta pie vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj. Ja vecāki miruši, nav zināmi vai viņiem atņemtas aizgādības vai aprūpes tiesības vai aizbildnis ir atcelts, brīvības atņemšanas iestādes administrācija informē bāriņtiesu atbrīvojamā iepriekšējā dzīvesvietā.

SVARĪGI

Personas, kuras atbrīvo no brīvības atņemšanas iestādēm, tiek nodrošinātas ar braukšanas maksu līdz dzīvesvietai vai darbavietai, kā arī ar sezonai atbilstošu apģērbu un apaviem.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv