Praktiski
Manas tiesības

Kā nosaka pensijas piešķiršanas datumu0

Foto: 1eyeshut/SHUTTERSTOCK

Vecuma pensiju man piešķīra 1995. gadā, bet es turpināju strādāt. 1999. gadā VSAA iesniedzu iesniegumu pensiju pārrēķināt (piešķirt) no jauna. No kura gada es skaitos vecuma pensionārs? ULDIS GULBENĒ

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās daļas vecākās ekspertes Inas Samoilovas atbilde ir nepārprotama:

“Personām, kurām pensija bija piešķirta līdz 1995. gada 31. decembrim un kuras turpināja darbu pēc pensijas piešķiršanas, un par viņām tika veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, 1999. gadā bija iespēja piešķirt pensiju no jauna. Personas, kuras izvēlējās piešķirt pensiju no jauna, VSAA iesniedza iesniegumu, pamatojoties uz kuru, VSAA pieņēma lēmumu, nosakot jaunu pensijas piešķiršanas datumu un aprēķinot pensijas apjomu atbilstīgi nosacījumiem, kas bija spēkā 1999. gadā.”

Tātad jūsu vecuma pensija skaitās piešķirta tikai 1999. gadā.

LA.lv