Praktiski
Manas tiesības

Kā mums var palīdzēt advokāti: pērkot īpašumu, risinot ģimenes un mantojuma strīdus0

Foto: Belenos/SHUTTERSTOCK

Gribat iegādāties vai pārdot nekustamo īpašumu? Neiekrītiet krāpnieku slazdos! Vēlaties šķirt laulību? Vispirms aprunājieties un vienojieties! Esat aicināts liecināt? Pieprasiet advokātu! Šos un vēl citus svarīgus jautājumus Latvijas iedzīvotājiem 2019. gada Advokatūras dienās palīdzējuši risināt zvērināti advokāti un viņu palīgi.

Kāpēc ir vērts

Nereti mums šķiet, ka visu dzīvē varam atrisināt paši, taču daudzajos likumos un noteikumos nespeciālistam ir grūti orientēties. Arī Praktiskā Latvieša lasītājiem bieži vien iesakām sameklēt advokātu, kam uzticēties un kurš var palīdzēt, izvērtējot visas nianses un apstākļus.

Zvērinātiem advokātiem par sniegtajiem pakalpojumiem nav noteiktas valsts takses, kā tas, piemēram, ir zvērinātiem notāriem, bet maldīgs ir priekšstats, ka advokāta palīdzība ir ļoti dārga. Par samaksu pirms konsultācijas jājautā advokātam.

Būtiski, ka advokāts mēdz ierosināt abas strīdnieku puses vienoties – tas parasti ir vislabākais risinājums, jo atkrīt lieki izdevumi un kreņķi. Ja puses nonāk pie vienošanās, uz tiesu nav jāiet, jo tiesāšanās jau reti kad ir pašmērķis. Advokāts konsultācijā ierosina izrunāt visu, kas uz sirds, un vienoties par izlīgumu.

Labāk tomēr vienoties

Šādos gadījumos var palīdzēt arī mediatori. Terminu “mediācija” var tulkot kā “būšana pa vidu”. Mediācijas procesā trešā persona – mediators – palīdz strīdniekiem saprast viņu patiesās intereses, atrast kopīgu valodu un nonākt pie abiem izdevīga risinājuma. Mediators ir kā starpnieks šā vārda vislabākajā nozīmē, sarunu un jautājumu ceļā izdibinot, ko tad patiesībā cilvēki vēlas. Taču mediatora mērķis nav samierināt, bet gan palīdzēt abām pusēm pašām rast risinājumu.

Strīdu cēlonis bieži vien ir cilvēku nespēja sarunāties un saprasties. Daudzi advokāti paši ir apguvuši papildu zināšanas un var palīdzēt arī kā mediatori. Īpaši tas attiecas uz lietām, kas skar savstarpējās attiecības. Kā liecina prakse, vairumā gadījumu tiesas process tikai pasliktina attiecības starp cilvēkiem, viņi vēl vairāk sastrīdas.

Mediācija parasti notiek, klātesot diviem strīdniekiem un vienam mediatoram. Mediators sākumā aprunājas ar strīdniekiem, izskaidro mediācijas noteikumus. Tie ir vienkārši, piemēram, runāt pēc kārtas, nepārtraukt, neklaigāt. Profesionālu mediāciju Latvijā piedāvā vairāki advokātu biroji. Ar mediāciju nodarbojas arī psihologi, jo tā ir jurisprudences – psiholoģijas starpnozare.

UZZIŅA

Sertificētu mediatoru saraksti atrodami mājaslapā: www.mediacija.lv.

UZZIŅA

2019. gada Advokatūras dienās Latvijā bezmaksas konsultācijas vairāk nekā 100 zvērinātu advokātu snieguši 1200 iedzīvotājiem, kuri visbiežāk lūguši padomu jautājumos, kas saistīti ar ģimenes tiesībām, uzturlīdzekļiem un mantojuma tiesībām. Aktuāla bijusi arī šāgada tēma – darījumi ar nekustamajiem īpašumiem.

Pērku māju skaistā vietā

Pircējs nereti vieglprātīgi paļaujas uz pārdevēja piedāvājumu cerībā, ka viss, ko viņš saka, ir taisnība, taču jebkura informācija rūpīgi jāpārbauda. Piesaistot profesionāla advokāta palīdzību, kurš spēj izvērtēt situāciju no malas un sniegt rekomendācijas, darījums vienmēr būs drošāks.

Nosaukt visus iespējamos riskus, kas mūs var piemeklēt, pērkot īpašumu, nevar, tomēr vērts atgādināt būtiskākās kļūdas. Ja, piemēram, esat noskatījuši zemes īpašumu skaistā vietā un vēlaties tur uzbūvēt māju, tas vēl nenozīmē, ka iecerētais izdosies. Var gadīties, ka zemes īpašums atrodas vietā, kur būvēt kaut ko vispār aizliegts, zemei noteikts lauksaimnieciski izmantojamās zemes statuss vai īpašumam ir kādi citi apgrūtinājumi, kā arī nav nodrošināta pieeja komunikācijām.

Der aprunāties arī ar nekustamā īpašuma kaimiņos dzīvojošajiem. Ja starp kaimiņiem ir kāda tiesvedība, piemēram, par zemes robežām, nākamais īpašnieks, visticamāk, tāpat būs tajā iesaistīts. Tāpēc vienmēr jāpārdomā, kādus nosacījumus ietvert pirkuma līgumā, lai varētu aizstāvēt savas intereses.

!!! Pirms iegādājaties nekustamo īpašumu, apskatiet to dabā! Derētu uzaicināt līdzi kādu ekspertu, piemēram, speciālistu, kurš prot novērtēt ēkas vai dzīvokļa tehnisko stāvokli.

Iegādājoties dzīvokli, noteikti iepriekš jānoskaidro, kā notiek īpašuma apsaimniekošana. Tas nekas, ka no ārpuses māja izskatās kā konfekte un arī iekšpusē glīti uzpucēta. Noslēptās problēmas parasti mēdz atklāties vēlāk. Svarīgi noskaidrot arī nekustamā īpašuma inventarizācijas vērtību. Savā ziņā tas parāda īpašuma patieso cenu, lai gan pārdevējam, protams, neviens neliedz nosaukt citu summu.

Vēl pastāv risks, ka, pērkot īpašumu, var gan samaksāt, bet netikt pie paša īpašuma. Tāpēc drošākais veids finanšu saistību kārtošanai ir darījuma konts, – tas nozīmē, ka vispirms tiek noslēgts pirkuma līgums, tad pircējs ieskaita naudu darījuma kontā. Tikai tad, kad īpašums ir pārrakstīts uz pircēja vārda, banka pārskaita naudu no darījuma konta pārdevējam.

Laimīgas ģimenes vietā – čiks

Daudz problēmu rodas arī ģimenes tiesību lietās. Vecāki, šķirot laulību, diemžēl mēdz traumēt savus bērnus. Nereti bērni šādos gadījumos tiek apbērti ar neadekvāti dārgām dāvanām, lai tikai ieriebtu otram, kurš to nevar atļauties. Vēl ļaunāk, ja bērns burtiski tiek rauts uz pusēm, jo vecāki nespēj vienoties, kā turpmāk nodrošinās viņa audzināšanu.

Pieredze liecina, ka divi pieauguši cilvēki tomēr var izšķirties, saglabājot cieņu vienam pret otru. Bērnam jau būs trauma, ka vecāki vairs nedzīvo kopā un ka vienam no viņiem ir tikai saskarsmes tiesības. Ja mamma un tētis neatrodas tālu viens no otra un abi spēj nodrošināt pietiekami labus dzīves ap­stākļus, var sarunāt arī tā, ka bērns vienu nedēļu dzīvo pie viena un otru nedēļu – pie otra vecāka. Tas jebkurā gadījumā ir labāk. Ne velti šādos gadījumos lēmumu pieņemšanā tiek piesaistītas arī bāriņtiesas.

Advokāti, šādas lietas risinot, secinājuši, ka mūsu sabiedrībā trūkst sapratnes par ģimeniskām vērtībām un pienākumiem. Ja ģimenē ir divi bērni un, vecākiem šķirot laulību, arī bērni tiek dalīti uz pusēm, tad tā vienmēr ir dubulta trauma. Ja bērni ir saprātīgā vecumā un ar viņiem var runāt, skaidrojot radušos situāciju, tas vismaz ir kaut kāds risinājums. Bet ko iesākt ar mazuļiem, kuriem ar šo vecāku lēmumu pēc tam būs jāsadzīvo visu mūžu? Lai vecāki vismaz saglabātu cieņpilnas attiecības, svarīgi lietai piesaistīt advokātu, kurš specializējas šādos jautājumos.

Arī laulību šķiršanas lietās vienmēr vērts izmantot mediatora palīdzību, jo nekur jau nav teikts, ka pasaulē ir kāds labāks cilvēks, kuru mēs noteikti satiksim un ar kuru būs vērts izveidot jaunu ģimeni. Varbūt tā vienkārši ir nelāga apstākļu sakritība, kas likusi pieņemt lēmumu katram iet uz savu pusi.

Arī lieciniekam ir tiesības

Krimināllietās klienti advokāta palīdzību bieži vien meklē, ja ir aicinājums ierasties policijā vai prokuratūrā sniegt liecību. Der atgādināt, ka advokātu var pieaicināt ne tikai cietušais vai apsūdzētais, bet arī liecinieks, tikai tad advokāta darbs jāapmaksā personai pašai.

Kāpēc arī lieciniekam būtu vajadzīgs advokāta padoms? Atrašanās kādā oficiālā iestādē pie oficiālas amatpersonas saistībā ar procesuālām darbībām nav nekāda izklaide, jo informācija, ko sniedz liecinieks, ir ļoti svarīga. Lieciniekam ir jāliecina patiesība, bet tajā pašā laikā viņam ir tiesības neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem, iesniegt sūdzību par pratināšanas norisi, sargāt savu privāto dzīvi u. tml. Ja cilvēks to nezina, tas var izraisīt nopietnas sekas.

Ja advokāta palīdzība nepieciešama apsūdzētajam un pats apsūdzētais nespēj algot advokātu, atliek informēt policiju vai prokuratūru (procesa virzītāju), ka vēlas valsts nodrošināto juridisko palīdzību – advokātu – un tad nopratināšanu var atlikt uz citu dienu. Procesa virzītājs informē atbilstīgās tiesu darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko, ka konkrētā dienā un laikā būs nepieciešams nodrošināt advokātu procesuālās darbības veikšanai. Par šo darbu advokātam sākumā samaksā valsts, bet naudu no klienta iekasēs vēlāk. Taču, ja klientam ir smagi materiālie apstākļi, viņam ir tiesības lūgt atbrīvot no naudas piedziņas.

SVARĪGI

Lai sevi pasargātu, jāizvairās no mutiskas vienošanās. Labākais risinājums ir juridiski precīzi uzrakstīts dokuments.

Pieaugušajiem ir sava pieredze un attieksme, bet, ja risinājums skar bērnu, viņa interesēm vienmēr jābūt pirmajā vietā.

UZZIŅA

• Abām pusēm tiesas procesā ir tiesības uz savu likumīgo interešu aizstāvību, un to palīdz nodrošināt advokāts. Ja nepieciešams advokāta padoms, nekad negaidiet pēdējo mirkli! Pat vislabākais speciālists pēdējā brīdī nespēs neko mainīt.

• Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir arī advokātu uzraudzības organizācija, kas izvērtē visas sūdzības un iesniegumus, kas par advokātu darbību tiek saņemti gan no privātām, gan juridiskām personām, un atbilstīgi rīkojas.

• Ne vienmēr advokāta palīdzība jāmeklē Rīgā. Reģionos strādājošie advokāti nereti daudz labāk pārzina vietējo situāciju! Arī izmaksas par konsultāciju reģionos būs mazākas.

KONSULTĒJUSI ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE GUNA KAMINSKA

LA.lv