Praktiski
Manas tiesības

Kā māju un zemi nodot radiniekiem, lai pēc iespējas mazāk maksātu nodokļus valstij?0

Foto-Fotolia

Kā finansiāli nesāpīgāk un juridiski pareizi zemnieku saimniecību (māju un zemi) nodot (dāvināt, pārdot vai kā citādi) savam dēlam un mazdēlam, kurš mācās Lauksaimniecības universitātē Jelgavā un vēlas dzīvot laukos? INTA JELGAVAS NOVADĀ

No izdevumu un nodokļu viedokļa visizdevīgākais nodošanas veids ir dāvinājums. Ja vēlaties zemnieku saimniecību nodot gan dēlam, gan mazdēlam, iesakām katram dāvināt pusi – tātad vienādās daļās. Lai to izdarītu, nepieciešams noslēgt dāvinājuma līgumu. To iespējams slēgt gan kā privātu līgumu, gan kā privātu līgumu, uz kura zvērināts notārs apliecinājis līdzēju parakstu īstumu, vai kā notariālu aktu. Lētākais variants ir slēgt privātu līgumu, un palīdzību tā sagatavošanā iespējams lūgt juristam.

Ja pati šajā zemnieku saimniecībā arī dzīvojat, iesakām dāvinājuma līgumu slēgt ar uzlikumu. Tas nozīmē – slēdzot līgumu, iespējams noteikt, ka, lai arī zemnieku saimniecība nonāks jūsu dēla un mazdēla īpašumā, jums tur būs tiesības dzīvot līdz mūža beigām, vai arī varat noteikt, ka dēlam un mazdēlam līdz jūsu nāvei nav tiesību zemnieku saimniecību pārdot vai ieķīlāt.

Kad noslēgts dāvinājuma līgums, jādodas pie notāra, kurš sagatavos nostiprinājuma lūgumu, ar ko varēsiet veikt īpašuma tiesību maiņu zemesgrāmatā. Ar nostiprinājuma lūgumu un dāvinājuma līgumu jādodas uz attiecīgo zemesgrāmatas nodaļu. Pirms dokumentu iesniegšanas pilnībā jābūt samaksātam nekustamā īpašuma nodoklim.

Atgādinām, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek dāvanas no fiziskajām personām, ja dāvinātāju ar nodokļa maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē. Tātad jūsu dēlam un mazdēlam par saņemto dāvinājumu nebūs jāmaksā ienākuma nodoklis, kā arī valsts nodeva zemesgrāmatā par īpašnieku maiņu būs zemāka, ņemot vērā, ka esat 1. un 2. pakāpes radinieki.

LA.lv