Praktiski
Manas tiesības

Kā kļūt par brīvprātīgu palīgu bērnunama bērniem0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Labklājības ministrija aicina ikvienu, kam ir tāda vēlme, kļūt par brīvprātīgu palīgu kādā valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) filiālē, kur uzturas bērni.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgu palīgu, ziedojot tam dažas stundas dienā, nedēļā vai mēnesī (atkarībā no iespējām). Brīvprātīgie darbinieki strādā bez finansiālas atlīdzības.

Latvijā ir sešas VSAC filiāles, kurās brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt bērnu audzināšanā un aprūpēšanā:

• VSAC “Rīga” filiāle “Rīga” Kapseļu ielā 31/18, Rīgā;

• VSAC “Rīga” filiāle “Pļavnieki” Zebiekstes ielā 3, Rīgā;

• VSAC “Rīga” filiāle “Teika” Stāmerienas ielā 4, Rīgā;

• VSAC “Rīga” filiāle “Baldone” Mežvidu ielā 17, Baldones novadā;

• VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” Komunālajā ielā 104, Kalkūnos, Daugavpils novadā;

• VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja” Apšu ielā 3, Liepājā.

Šīs filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu trīs vai četrus brīvprātīgos dienā, kuri uz divām vai trim stundām varētu palīdzēt piepildīt bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm – paauklēt, pabarot, paspēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās, spēļu un ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas ir tik ļoti svarīgas te mītošajiem bērniņiem. Konkrētās vajadzības un uzdevumi tiks precizēti filiālē pēc nepieciešamības un situācijas tajā dienā, kad palīgi tur ieradīsies.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku, jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī jānoskaidro to vajadzības pēc brīvprātīgo darbinieku atbalsta. Pēc tam jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu, jāaizpilda speciāls pieteikums un tas jānogādā Labklājības ministrijā Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” jānodod apsargam) vai tuvākajā VSAC filiālē. Gan Labklājības ministrijā, gan VSAC filiālēs turklāt ir pieejamas jau izdrukātas pieteikuma veidlapas, un tās var aizpildīt arī uz vietas.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējis pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, ar pretendentu tiks noslēgts līgums.

UZZIŅA

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, jāsazinās ar konkrētās VSAC filiāles brīvprātīgā darba koordinatoru vai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko eksperti Sigitu Rozentāli – tālr. 67021663, e-pasts: [email protected]

LA.lv