Praktiski
Manas tiesības

Kā iegūt traktorista tiesības0

Foto: Shutterstock

Mūsu ģimenei pieder nekustamais īpašums, kuru apsaimniekojam. Agrāk traktoru aizdeva kaimiņš, bet nesen viņš to pārdeva. Tagad paši esam nolēmuši nopirkt traktoru, un dēls nolēmis iegūt traktora vadīšanas tiesības. Gribētu uzzināt, kādi eksāmeni būs jākārto un vai tiešām arī traktorista tiesības iegūt tagad ir ļoti sarežģīti. EDĪTE BAUSKAS NOVADĀ

Trīs eksāmeni

Traktortehnikas vadītāja tiesības pēc eksāmenu nokārtošanas var iegūt cilvēks, kurš pabeidzis teorētisko un praktisko apmācību autoskolā vai teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi ieguvis pašmācībā. Jāņem vērā, ka pašmācībā var iegūt TR1 kategoriju, savukārt TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām.

Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja apliecību, būs jānokārto šādi eksāmeni:

• teorētiskais – par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem (persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai jau ir zemākas kategorijas tiesības vadīt traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstīgus transportlīdzekļus);

• teorētiskais – par traktortehnikas vispārīgo uzbūvi un ekspluatācijas jautājumiem;

• praktiskais – traktortehnikas vadīšana.

Teorētiskā daļa

Teorētiskos eksāmenus kārto elektroniski bez citu personu palīdzības un palīgmateriālu izmantošanas. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ceļu satiksmes noteikumu eksāmenā ir 30 minūtes, bet ekspluatācijas eksāmenā – 10 minūtes.

Teorētiskie eksāmeni ir nokārtoti, ja persona ceļu satiksmes noteikumu eksāmenā nav pieļāvusi vairāk par divām kļūdām, atbildot uz 24 jautājumiem, un ekspluatācijas eks­āmenā nav pieļāvusi vairāk par vienu kļūdu, atbildot uz 10 jautājumiem.

Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, to atkārtoti atļauts kārtot ne agrāk kā nākamajā darbdienā. Atkārtoti kārto tikai to teorētisko eksāmenu, kurš netika nokārtots. Teorētiskās pārbaudes rezultāti ir spēkā vienu gadu pēc to nokārtošanas. Pēc šā termiņa beigām tie zaudē spēku un eksāmens jākārto vēlreiz, ja tiesības nav iegūtas.

Praktiskā daļa

Vadīšanas eksāmenu kārto laukumā, kur izvietotas figūras. To kārto šādā secībā:

• traktortehnikas izmantošanas drošības instruktāža, par kuru persona parakstās drošības instruktāžas reģistrācijas dokumentos;

• praktisko zināšanu pārbaude, kuras laikā jāsniedz mutiska atbilde uz trim jautājumiem par attiecīgās traktortehnikas vispārīgo uzbūvi un darbības pamatprincipiem;

• sagatavošanās braukšanai (sēdekļu, spoguļu, drošības jostu noregulēšana, ja tādas ir, eļļas un dzeses šķidruma līmeņu, logu tīrītāju, lukturu, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces pārbaude) un motora iedarbināšana;

• braukšanas uzsākšana, pakāpeniska pāreja no zemākiem pārnesumiem uz augstākiem (un otrādi), apstāšanās;

• traktortehnikas vadīšana, izbraucot figūru čūska uz priekšu un atpakaļgaitā, iebraukšana figūrā garāža, braucot uz priekšu un atpakaļgaitā no 90 grādu leņķa ar vienas vai divasu piekabi no labās vai kreisās puses;

• tehnoloģisko operāciju izpilde, piemēram, piekabes piekabināšana pie traktora un atkabināšana no tā.

Tātad pārbaudījumi, kas jākārto traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai, ir pietiekami nopietni, taču nav tik sarežģīti, lai tos nevarētu nokārtot.

LA.lv