Praktiski
Manas tiesības

Kā atteikties no veca grausta, kurš pienākas mantojumā0

Foto-Fotolia

Ar savu mammu nekad neesmu labi satikusi, jo viņa visu mūžu lietoja alkoholu, bet pēc tēva nāves nodzērās pavisam. Kādam paziņam māte pārrakstīja savu divistabu dzīvokli (salīdzinoši labā stāvoklī) pagasta centrā, bet pati pārvācās dzīvot uz veča veco būdu, ko viņš savukārt atdeva viņai, nedaudz piemaksājot. Darījums it kā esot noticis godīgi, un visi papīri esot kārtībā. Cik nu varēju, sūtīju mātei vismaz kaut ko ēdamu, jo naudu jau rokās dot nevarēja – tūlīt visu nodzēra. Nesen kaimiņi atrada mammu pagalmā guļam bez dzīvības pazīmēm. Radinieki sameta naudiņu, lai varētu apglabāt, bet nevienam tā viņas vecā mājele laukos nav vajadzīga, arī man ne, turklāt šķiet, ka viņai ir arī kaut kādi nenomaksāti rēķini par šo nekustamo īpašumu. Kāpēc gan man tas grausts būtu vajadzīgs? Vai varu atteikties no mantojuma vispār? Kā to pareizi izdarīt? MAIJA JELGAVĀ

Mantojuma iegūšanai vajadzīgs, lai aicinātais mantot izteiktu savu gribu pieņemt mantojumu, kas viņam pienākas. Taču neviens nav spiests obligāti pieņemt mantojumu. Atraidīt mantojumu nevar vienīgi līgumiskais mantinieks (ja par mantojumu noslēgts līgums un līgumā tas nav bijis īpaši atzīmēts).

Katram, kurš var brīvi rīkoties ar savu mantu, ir arī tiesības mantojumu atraidīt, vienalga, vai tas viņam pienākas pēc likuma vai pēc testamenta. Atraidīt mantojumu var, to izsakot tieši vai arī klusējot. Tātad jūs varat vai nu nepieteikties uz mantojumu, vai arī doties pie notāra un paziņot, ka atraidāt mātes mantojumu.

Ja tomēr lemsiet pretēji, tad jāatceras, ka ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma atstājēja tiesības un saistības, kas nav personīgas, pāriet uz mantinieku. Tad mantojuma atstājēja kreditoriem jāvēršas ar saviem prasījumiem pie mantinieka, kuram, ja no mantojuma nepietiek, jāsamaksā parādi pašam no savas mantas. Tāpēc vienmēr der padomāt, vai vispār vērts pieteikties uz mantojumu.

Lai nebūtu jāriskē pašam ar savu mantu, ir vēl viena iespēja – mantiniekam jāsastāda visa mantojuma inventāra saraksts. Tādā gadījumā mantiniekam, kas grib izlietot inventāra tiesības, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no ziņu saņemšanas par mantojuma atklāšanos jāvēršas pie notāra ar lūgumu uzdot sastādīt inventāra sarakstu tiesu izpildītājam. Kamēr tas tiek darīts, kreditori nevar vērst pret mantinieku savus prasījumus.

Mantinieks, kurš pieņēmis mantojumu ar inventāra tiesībām, atbild par mantojuma atstājēja parādiem un citiem prasījumiem pret to tikai šā mantojuma apmērā, turklāt viņam ir tiesības atvilkt no tā vajadzīgās summas mantojuma atstājēja apbedīšanai un citiem izdevumiem.

LA.lv