Praktiski
Manas tiesības

Kā ātrāk piedzīt parādu no drauga, kurš jau divus gadus neatdod 1000 eiro?0

Foto-Fotolia

Aizdevu draugam 1000 eiro uz gadu un noslēdzu oficiālu līgumu. Šovasar pagāja divi gadi no līguma noslēgšanas, bet draugs naudu nav atdevis, tāpēc es iesniedzu prasību tiesā. Skaidrs, ka tiesa pieņems lēmumu man par labu, jo man ir visi nepieciešamie dokumenti, tikai nezinu, kad naudu dabūšu, jo draugs saņem tikai mazliet vairāk par minimālo algu un citu ienākumu viņam nav. Kā lai ātrāk piedzen parādu? GUNĀRS RĪGĀ

Ja parādniekam nav īpašuma, uz ko vērst piedziņu, Latvijas Civilprocesa likums paredz iespēju piedzīt parādu no darba samaksas. Tas notiek, ja:

• tiek izpildīts nolēmums par periodisku maksājumu piedziņu (piemēram, uzturlīdzekļu piedziņa);

• piedziņas apmērs nepārsniedz to mēneša darba samaksas vai tai pielīdzināto maksājumu daļu, uz kuru, pēc likuma, var vērst piedziņu, t.i., ja parāds ir neliels un to var piedzīt no viena mēneša darba algas;

• piedzinējs ir lūdzis vērst piedziņu uz darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem;

• ja parādniekam nav mantas vai tās nepietiek, lai piedzītu parādu.

Ieturējumu apmēru no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem nosaka Latvijas Civilprocesa likuma 594. pants. Ja cilvēkam ir neliela darba samaksa, jārēķinās ar to, ka, visticamāk, aizdoto summu tik ātri neatgūsiet. Iesakām tomēr noskaidrot, vai parādniekam nav kādi īpašumi, uz ko varētu vērst piedziņu. Tad būtu cerība parādu atgūt ātrāk.

LA.lv