Praktiski
Manas tiesības

Kā aizsargāt mantojumu, lai radinieki pirms laika to neizšķērdētu? 0

Foto: Fotolia

Uztraucos, ka mūsu ģimenes mantojumu var galīgi sabojāt un izputināt, kamēr saradīsies visi mantinieki. Kas nodarbojas ar mantojumu aizsardzību, un kādos gadījumos to var prasīt? Vai jādodas uz policiju? BAIBA SALACGRĪVAS NOVADĀ

Apsargāt mirušās personas mantu, iesniedzot iesniegumu zvērinātam notāram, var lūgt mantinieks, testamenta izpildītājs vai mantojuma aizgādnis, mirušās personas darbavietas administrācija (par darbavietas naudu, lietām vai dokumentiem, kas palikuši mirušās personas mantā), kā arī kreditori (par tādām pretenzijām, kas viņiem ar tiesas spriedumu piespriestas vai nodrošinātas).

Vēl notāram jāgādā par mantojuma apsardzību gadījumos, ja:

1) mantinieki vispār vai daži no viņiem nav zināmi;

2) mantinieki ir zināmi, bet visi nav sasniedzami un viņiem nav arī pilnvarnieku vai citu personu, kuras tos pēc likuma pārstāv;

3) mantinieki ir zināmi un sasniedzami, bet negrib vai nevar mantojumu pieņemt;

4) starp mantiniekiem atrodas kaut viens nepilngadīgais vai kāds, kurš cita iemesla dēļ nespēj personīgi aizsargāt savas tiesības, turklāt viņam nav iecelts aizbildnis vai aizgādnis;

5) ir droši zināms, ka mantojums pārāk apgrūtināts ar parādiem un ka kreditoru intereses ir apdraudētas, kā arī pastāv reāla iespēja, ka mantojumu var izputināt.

Ja zvērināts notārs atzīs, ka ir iemesls mantojuma apsardzībai, viņš aicinās zvērinātu tiesu izpildītāju vai bāriņtiesu veikt visas nepieciešamās darbības apsardzībai. Uz policiju nav jādodas. Aicinājumā jānorāda manta, kurai nepieciešama apsardzība, tās atrašanās vieta un ieinteresētās personas, kura lūgusi veikt mantojuma apsardzību, vārds, uzvārds, personas kods.

!!! Mantojuma apsardzības līdzekļi ir nekustamā īpašuma, glabātavas vai iesaiņojumu aizzīmogošana, kā arī nekustamā īpašuma, kustamās mantas un naudas līdzekļu apķīlāšana.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv