Praktiski
Manas tiesības

Jaunieši grib prasīt Latgales pievienošanu Krievijai. Vai par to nedraud cietumsods?1

Foto: Macgyverhh/Shutterstock

Dzirdēju man pazīstamus jauniešus runājam: nepatīk dzīve Latvijā, rīkošot kaut kādas akcijas un gāzīšot pastāvošo varu vai arī prasīšot Latgales pievienošanu Krievijai. Visticamāk, ka viņi tā tikai pļāpā, bet ja nu tas bija nopietni domāts? Vai viņi par to nevar nonākt cietumā? ANNA DAUGAVPILS NOVADĀ

Noziedzīgi nodarījumi, kas apdraud valsts suverenitāti, neatkarību, iekšējo un ārējo drošību, ekonomisko un politisko sistēmu, kā arī citas valstij būtiskas intereses, ir noziegumi pret valsti, un par to tik tiešām var saņemt bargu sodu. Tas noteikts Krimināllikuma 9. un 10. nodaļā.

Par darbību, kas vērsta pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību un valsts iekārtu, Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Par tādu pašu darbību, ja tā veikta, lietojot vardarbību vai ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem un ar probācijas uzraudzību līdz trim gadiem. Par organizētu grupu tiek uzskatīta vairāk nekā divu personu apvienošanās veikt šādas darbības.

Savukārt par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu vai par šādu aicinājumu saturoša materiāla izplatīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudassodu un ar probācijas uzraudzību līdz trim gadiem.

Noziegumi pret valsti Krimināllikuma izpratnē ir arī neizpaužamu ziņu nodošana, kā arī nolaupīšana vai vākšana ārvalstu izlūkdienestu uzdevumā, lai šīs ziņas izmantotu pretēji Latvijas Republikas interesēm (spiegošana), – tā apdraud Latvijas valsts ārējo drošību.

Saistītie raksti

Nav atļauta arī noziedzīgas organizācijas (apvienības) izveidošana, kuras sastāvā ir vismaz piecas personas, nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara noziegumus, īstenot genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā organizācijā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā un šādas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos noziegumos.

Arī par noziegumiem, kas izdarīti pret mieru (agresijas plānošana, gatavošana, tās izraisīšana un piedalīšanās tajā, pārkāpjot Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus), var nopelnīt brīvības atņemšanu no trim līdz 20 gadiem vai īpašos gadījumos – pat mūža ieslodzījumu.

Jauniešiem, kuri atļaujas par to kaut tikai tukši pļāpāt, derētu to atgādināt.

LA.lv