Praktiski
Manas tiesības

Jauna normu piemērošanas kārtība no saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšanā0

Foto: Fotolia

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. pantā ir paredzēta jauna norma no saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšanā – ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Tālāk uzskaitīti saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos iekļaujami pilnā apmērā: darba alga, pamatlīdzekļu nolietojums un nekustamā īpašuma nodoklis. Kā darbosies šie nosacījumi? ILGVARS ĀDAŽOS

Šie nosacījumi attiecas uz 2018. gada ienākumiem, bet tos piemēros nākamgad, iesniedzot deklarācijas.

Vispirms jāņem vērā darba alga, pamatlīdzekļu nolietojums un nekustamā īpašuma nodoklis, tikai tad – pārējie izdevumi. Jebkurā gadījumā tie nedrīkst būt vairāk par 80% no ieņēmumiem.

Piemēram, ja ieņēmumi ir 10 000 eiro, pamatlīdzekļa nolietojums – 12 000 eiro, veidojas zaudējumi, kurus attiecina uz nākamajiem trim gadiem. Pārējos izdevumus vairs nepiemēro, jo nav kam piemērot – pamatlīdzeklis nosedzis visu summu. Otrs piemērs – ja ieņēmumi ir 10 000 eiro, pamatlīdzekļa nolietojums – 4000 eiro, pārējie izdevumi – 8000 eiro. Šajā gadījumā aprēķins būs:

• 10 000 – 4000 = 6000 eiro;

• 10 000 x 80% = 8000 eiro;

• 10 000 – 8000 = 2000 eiro;

• 6000 – 2000 = 4000 eiro.

Tātad apliekamais ienākums nevar būt mazāks par 2000 eiro. Pārējos izdevumos var iekļaut tikai 4000 eiro. Sanāk 10000 – 4000 – 4000 = 2000 eiro.

Citus piemērus var apskatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība 4.1 pielikumā un 4.2 pielikumā.

LA.lv