Īpašums, Manas tiesības

Kā sakārtot dokumentus pirms vecās klēts pārbūves? Atbild eksperts

Foto - Shutterstock

Saņēmām mantojumā saimniecību, kur no bijušās klēts palikušas tikai mūra sienas, tās pat ir izņemtas no inventarizācijas lietas. Gribētos klēti atjaunot, uzlikt divslīpju jumtu, apmest sienas, lai varētu turēt lopiņus. Ar ko būtu jāsāk, lai tas būtu likumīgi? Kaut kur dzirdēju, ka objekta rasējumu, ja tas ir vienkāršs, var pat zīmēt pats. ANDRIS no Kuldīgas

“Vispirms ēkai jāatjauno tās juridiskais statuss, kas, iespējams, izmainīts, lai būtu jāmaksā mazāki nodokļi, mainoties zemesgabala īpašniekiem,” skaidro Māris Stiprais, SIA KMT projekts valdes loceklis.

Jādodas uz attiecīgo Zemesgrāmatas nodaļu un jālūdz iespēja ēkas statusu atjaunot. Zemesgrāmatā glabājas dati par visām ēkām, kas savulaik bijušas uzbūvētas. Šķiet neparasti, ka ēka, kaut sliktā stāvoklī, dabā ir, bet no inventarizācijas lietas tā izņemta. Kad būves statuss atjaunots, var ķerties pie tālākām darbībām.

Ja renovācijas laikā nav plānots mainīt būves apjomu, būs vajadzīga apliecinājuma karte. To var sagatavot sertificēts projektētājs. Apliecinājuma karte jāiesniedz būvvaldē, kura dos akceptu par būvniecības ieceri.

Paredzot lielākus darbus, vajadzīga būvatļauja. Šādā gadījumā jādodas uz būvvaldi ar iesniegumu. Nepieciešams arī būvprojekts. Būvvalde izsniegs būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem. Atbilstīgi tiem jāizstrādā būvprojekts, kas tāpat jāsaskaņo būvvaldē. Pēc saskaņošanas būvatļaujā izdara atzīmi par būvdarbu sākšanu.

Tomēr, ja ēkas statusa atjaunošana kādu iemeslu dēļ nav iespējama, jārīkojas tā, it kā būve būtu jāceļ pilnīgi no jauna – jādodas uz būvvaldi, jāsaņem visi nepieciešamie dokumenti, jāizstrādā projekts un jāveic nepieciešamie saskaņojumi.

Tikai tad, kad dokumenti sagatavoti, var ķerties pie celtniecības.

1 komentārs

Pievienot komentāru