Praktiski
Manas tiesības

Ja vecuma pensija iznāk mazāka nekā izdienas pensija, vai pensionāram izmaksās šo starpību?0

Foto: REUTERS

Ja vecuma pensija iznāk mazāka nekā izdienas pensija, ko cilvēks līdz tam saņēmis, vai pensionāram izmaksās šo starpību? STAŅISLAVS RĪGĀ

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Ina Samoilova skaidro – lai sniegtu precīzu atbildi uz šo jautājumu, būtu nepieciešama izsmeļošāka informācija par konkrēto situāciju.

Ja personai bijusi piešķirta izdienas pensija saskaņā ar nolikumu Par izdienas pensijām (piemēram, transporta darbiniekiem), tad, sasniedzot nepieciešamo vecumu, izdienas pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija, kas saskaņā ar likumā Par valsts pensijām noteikto nevar būt mazāka par izdienas pensiju, izņemot gadījumus, kad tiesības uz vecuma pensiju tiek iegūtas tikai saistībā ar starptautisko līgumu sociālās drošības jomā vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un piemērošanu, vai gadījumu, kad apdrošināšanas stāžs, par kuru aprēķināta vecuma pensija, ir mazāks par apdrošināšanas stāžu, par kuru aprēķināta izdienas pensija.

Savukārt, ja personai bijusi piešķirta izdienas pensija saskaņā ar nolikumu Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām) un piešķirtā vecuma pensija ir mazāka par izdienas pensiju, tai nosaka piemaksu, ko aprēķina kā starpību starp piešķirtās izdienas pensijas un vecuma pensijas apmēru.

Ja personai bijusi piešķirta izdienas pensija pēc speciāliem izdienas pensiju likumiem (piemēram, prokuroriem, tiesnešiem, iekšlietu sistēmas darbiniekiem), tiek izmaksāta starpība starp vecuma un izdienas pensijas apmēru, ja vecuma pensija ir mazāka.

Visticamāk, ka vecuma pensija, ko saņemsiet, nebūs mazāka par izdienas pensiju. Lai precīzi atbildētu uz šo jautājumu, iesakām tomēr vērsties tuvākajā VSAA nodaļā.

LA.lv