Praktiski
Manas tiesības

Ja nodokļa atvieglojumi nav ņemti vērā un ir atvilkti, kā tos var atgūt?0

Foto-LETA

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina personas, kurām ir tiesības uz papildu atvieglojumiem un kuras maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas vai algas, pārliecināties, ka šie nodokļa atvieglojumi tik tiešām ir aprēķināti. Ja tas nav noticis, tad pārmaksāto nodokli var atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Nodokļu atvieglojumi (ienākumu daļa, no kuras nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis), kuru piemēro darba ienākumiem un pensijām, pienākas personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem šī summa ir 1848 eiro gadā, bet personām ar III invaliditātes grupu – 1440 eiro gadā.

Nodokļa maksātājam pašam jāizvēlas, vai nodokļa atvieglojumu piemērot darba algai vai pensijai, un algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē konkrētais darba devējs vai pensijas izmaksātāja iestāde. Ja nodokļu maksātājs algas nodokļa grāmatiņā nav norādījis šādu informāciju, tad ienākuma izmaksātājs, aprēķinot pensiju vai darba algu, nezina, ka to drīkst.

Noskaidrot, vai atvieglojumi ir ņemti vērā, iespējams VID Elektroniskās dekla­rēšanas sistēmā vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Ja grāmatiņa vēl nav piešķirta vai persona vēlas tajā ieviest izmaiņas, to tāpat iespējams veikt elektroniski vai klātienē. Ja atvieglojumi nav piemēroti un ienākumi ir aplikti ar nodokli, veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa.

Iesniegt gada ienākumu deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var:

• par 2014. gadu – līdz 2018. gada 18.­ ­jūnijam;

• par 2015. gadu – līdz 2019. gada 17. jūnijam;

• par 2016. gadu – līdz 2020. gada 16. jūnijam;

• par 2017. gadu – sākot no 2018. gada 1. marta līdz 2021. gada 16. jūnijam.

UZZIŅA

• Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē: www.vid.gov.lv.

• Visu klientu apkalpošanas centru adreses pieejamas VID tīmekļa vietnē (sadaļā “Kontakti”).

LA.lv