Praktiski
Manas tiesības

Ja darbinieku skaits tiek samazināts, kam ir priekšroka saglabāt darbu?4

Foto: Andrey_Popov/Shutterstock

Viens no biežākajiem darba devēja uzteikuma iemesliem ir darbinieku skaita samazināšana. Tā notiek, ja uzņēmumā tiek veikti neatliekami saimnieciski, organizatoriski, tehnoloģiski vai līdzīga rakstura pasākumi. Kas jāzina šādos gadījumos?

Ar pamatojumu

Darba uzteikumā jābūt pamatojumam – norādītiem konkrētiem faktiskajiem apstākļiem, kāpēc tiek likvidēta konkrētā darba vieta (amats), nevis kāpēc atlaists konkrēts darbinieks (ja darba devēju, piemēram, viņa veikums neapmierina).

Tas ir būtiski, ja seko tiesāšanās. Tiesā darba devējam būs pienākums pierādīt, ka darba līguma uzteikums ir tiesiski pamatots un atbilst noteiktajai darba līguma uzteikšanas kārtībai.

Priekšrocības palikt

Ja ir vairāki darbinieki, kuri veic tādu pašu vai līdzīgu darbu, tad pirms uzteikuma jāizvērtē, kuriem būs priekšrocības turpināt strādāt. Vispirms tiek izvērtēti darba rezultāti un kvalifikācija. Tas jāveic objektīvi, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem uzņēmumā, nevis darba devēja personīgo ieskatu.

Priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, kuriem labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija.

Ko darīt, ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras? Tad priekšrocības palikt darbā ir darbiniekiem:

• kuri pie konkrētā darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku;

• kuri pie darba devēja cietuši nelaimes gadījumā vai saslimuši ar arodslimību;

• kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem;

• kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie;

• kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīga ienākuma;

• kuri ir personas ar invaliditāti vai slimo ar staru slimību;

• kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

• kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem;

• kuri, nepārtraucot darbu, kādā izglītības iestādē apgūst profesiju (amatu, arodu);

• kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss.

Likums nosaka, ka neviena no šīm priekšrocībām nav prioritāra salīdzinājumā ar pārējām.

Uzteikums

Darba devējam ir pienākums pirms uzteikuma izvērtēt, vai nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citur. Pirms uzteikuma darba devējam jānoskaidro, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs. Tādā gadījumā jāprasa arodbiedrības piekrišana uzteikumam.

Darbu nedrīkst uzteikt:

• grūtniecei, sievietei pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, sievietei, kura baro bērnu ar krūti;

• darbiniekam ar invaliditāti;

• darbinieka slimības laikā (izņēmums ir ilgstoša slimošana – vairāk nekā sešus mēnešus nepārtraukti vai vienu gadu triju gadu periodā);

• darbinieka atvaļinājuma laikā;

• ilgstošas slimošanas laikā, ja iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, – līdz darbspēju atgūšanai vai invaliditātes noteikšanai.

Rakstveida darba līguma uzteikums jāizsniedz darbiniekam vienu mēnesi iepriekš. Nav pieļaujama situācija, kad darba devējs, samazinot darbinieku skaitu, iedod uzteikumu dažas dienas pirms atbrīvošanas. Nav spēkā uzteikuma mutiska paziņošana vai īsziņas nosūtīšana.

Visbiežāk uzteikumu darbiniekam izsniedz uz vietas personīgi. Tomēr to var nosūtīt uz darba līgumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā (uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc nodošanas pastā) vai uz darba līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu (uzskatāms par saņemtu otrajā darbadienā pēc nosūtīšanas).

Vēl darbiniekam ir tiesības rakstveidā prasīt laiku cita darba meklēšanai. Atbilstīgs laiks un saglabājamās izpeļņas apjoms jānosaka darba līgumā vai koplīgumā, taču arī tad, ja tas iepriekš nav bijis regulēts, darba devējam ir pienākums nolīgtā darba laika ietvaros šādu apmaksātu laiku piešķirt.

Atlaišana

Atlaižot darbinieku, visas naudas summas, kas viņam pienākas (alga, piemaksas, ja tādas ir, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, atlaišanas pabalsts), jāizmaksā atlaišanas dienā.

Darbiniekam nevajadzētu paļauties uz solījumu, ka galīgo aprēķinu varēs saņemt kārtējā algas dienā vai vēlāk, kad darba devējam būs nauda.

Atlaišanas pabalsta apmērs ir noteikts:

• viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;

• divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts no pieciem līdz 10 gadiem;

• triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts no 10 līdz 20 gadiem;

• četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadu.

Bez tā darbiniekam ir jāsaņem darba samaksas aprēķins (algas lapiņa). Ja rodas jautājumi, tad jāprasa šo aprēķinu izskaidrot. Darbinieks ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt izziņu par darba tiesisko attiecību ilgumu, veiktajiem pienākumiem, ieturētajiem nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas iemeslu.

Svarīgi

• Uzteikuma termiņā turpinās esošās darba tiesiskās attiecības. Ja darbinieks, piemēram, bez attaisnojuma nenāk uz darbu, darba devējs viņu var arī atlaist, pamatojoties uz darba tiesisko attiecību pārkāpumu.

Uzziņa

Darba devēja uzteikumu un darbinieku atlaišanu reglamentē Darba likuma 101.–129. pants.

LA.lv
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Kādu ēdienu nekad nepasūtīt restorānā? Kad labāk paēst mājās? Iesaka pasaulslavenais pavārs Gordons Remzijs
5 stundas
IL
Ilze Līvmane
Praktiski
Muitojamie sūtījumi no trešajām valstīm tagad jādeklarē elektroniski. Kas par to jāzina?
6 stundas
ML
Māra Lapsa
Praktiski
Piesātināta Ziemassvētku brendija kūka, kuru sāk gatavot vairākas nedēļas pirms baudīšanas
7 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

LE
LETA
Latvijā
Valdība nolemj veidot jaunu kompāniju, lai pārņemtu Rīgas un Ventspils ostas
3 stundas
LE
LETA
Dabā
Ceturtdien daudzviet gaidāms neliels sniegs un lietus
1 stunda
LA
LA.LV
Pasaulē
Urzula fon der Leiena: Eiropas zaļais kurss
42 minūtes
IE
Ināra Egle
Latvijā
Rīgas domes vēlētāji varēs tikt pie divām balsīm?
1 stunda
LE
LETA
Latvijā
Grib mainīt atlaižu kritērijus ārvalstu pensionāriem sabiedriskajā transportā
1 stunda