Praktiski
Manas tiesības

Ja darba devējs nesamaksā par papildu darbu, divu gadu laikā var vērsties tiesā0

Foto-REUTERS

Vai tad, ja es veicu papildu darbu, man par to pienākas kāda piemaksa pie algas? Cik lielai jābūt šai piemaksai? Vai obligāti jāizsniedz algas aprēķins? AGNESE Valmierā

Darba alga un piemaksa par papildu darbu ir darba samaksas dažādi elementi. Alga ir darba samaksas pamatelements – tā ir atlīdzība par paveikto darbu, tātad tieši saistīta ar pienākumu veikt noteiktos uzdevumus, nevis vēl kādiem īpašiem papildu apstākļiem. Darba devējam ir pienākums algu izmaksāt regulāri, turklāt normatīvajos aktos noteikts tās minimālais apmērs.

Savukārt piemaksa par papildu darbu ir algai vēl klāt maksājama summa saistībā ar darbiniekam radīto papildu slodzi. Tā jānosaka darba koplīgumā vai darba līgumā, ja cilvēks pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam darbam veic papildu pienākumus. Likums neregulē ne minimālo, ne maksimālo piemaksas apmēru, bet nosaka, ka tā jāizmaksā ikreiz, kad cilvēks strādājis vairāk. Ja šo papildu darbu veic pēc normālā darba laika, tad tas ir virsstundu darbs, kura ilgums likumā ir ierobežots.

Darba likumā paredzēts, ka darbiniekam obligāti jāizsniedz darba samaksas aprēķins, uzrādot nostrādātās stundas, to skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādāto laiku. Šādas prasības mērķis ir dot iespēju darbiniekam pārliecināties, ka darba samaksa aprēķināta pareizi, atbilstīgi faktiski ieguldītajam darbam, kā arī nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ieturētas pareizi.

!!! Ja darbinieks konstatē neatbilstības aprēķinā, viņš var doties pie darba devēja un lūgt tās novērst, bet, ja tas nedod rezultātu, – divu gadu laikā vērsties tiesā.

LA.lv