Praktiski
Manas tiesības

Ja darba devējs laikā neizmaksā algu. Kā rīkoties?0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Edijs Pālens/LETA

Darba devējs man ir parādā algu par diviem mēnešiem. Kad prasu, sola izmaksāt, tiklīdz būs nauda. Laiks iet, bet naudas nav. Kā man pareizāk rīkoties? RUTA VALKĀ

Darbinieka un darba devēja savstarpējās attiecības regulē darba līgums. Šajā dokumentā puses vienojas par darba algu un tās izmaksas laiku. Nonākot situācijā, kad darba devējs nepilda līguma nosacījumus, noteikti nekavējoties jārīkojas.

Darba devējs acīmredzot ignorē darbinieces mutvārdu prasību. Šādā gadījumā ir vairāki ieteikumi turpmākai rīcībai.

• Vispirms oficiāli jākontaktējas ar darba devēju – jānosūta uz viņa juridisko adresi ierakstīta vēstule ar savu prasību par algas izmaksu. Iespējams, uz šo vēstuli darba devējs neatbildēs vai atbildēs ar nekonkrētu solījumu kaut kad samaksāt. Uz šādiem solījumiem nevajadzētu paļauties, bet rīkoties tālāk.

• Varat vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI) ar iesniegumu. Mājaslapā www.vdi.gov.lv ir pieejama iesnieguma veidlapa. Darba inspekcijas funkcija ir uzraudzība un kontrole par darba tiesisko attiecību ievērošanu. Iegūstot pierādījumus par darba devēja pārkāpumu, VDI ir tiesīga saukt darba devēju pie administratīvās atbildības, norādot uz pārkāpuma novēršanu.

• Varat vērsties arī tiesā. Prasības pieteikumu tiesā iesniedz pēc savas dzīvesvietas vai darba devēja juridiskās adreses. Atbilstīgo tiesu atradīsiet mājaslapā www.tiesas.lv. Ja nesaņemtā darba alga ir līdz 2500 eiro, varat sniegt prasību vienkāršotā procedūrā, izpildot un iesniedzot tiesai speciālu veidlapu un prasību pierādošus dokumentus. Šādas lietas tiesa parasti izskata rakstveida procesā.

Protams, jābūt pierādījumiem, kas apliecina darba attiecības un neizmaksāto algu, piemēram, noslēgtais darba līgums, pierādījumi, ka darbinieks šos mēnešus tiešām ir strādājis, bankas konta izdruka, kurā redzams, kad veikta algas izmaksa, izsniegtās darba algas lapiņas. Tāpēc darbiniekam jāsaglabā visi dokumenti, kas attiecas uz darba attiecībām. Tāpat vajadzētu sekot līdzi arī nodokļu nomaksai. Par to var pārliecināties portālā www.latvija.lv. Ja nav maksāta darba alga, nebūs maksāti arī nodokļi.

Svarīgi

Saistītie raksti

• Nevajadzētu baidīties no tiesāšanās. Darbiniekam, kurš prasa neizmaksātās darba algas piedziņu, saskaņā ar Civilprocesa likuma 43. panta pirmo daļu nav jāmaksā tiesas izdevumi.

• Darba likuma 30. un 31. pants paredz, ka darbinieks divu gadu laikā no prasījuma rašanās brīža var iesniegt prasību tiesā. Tomēr iesakām negaidīt tik ilgi, jo tad darba algas piedziņa var izvērsties vēl sarežģītāka.

LA.lv