Praktiski
Manas tiesības

Ja cilvēks piekritis savu personas datu apstrādei, aptaujas rīkotāji neko nepārkāpj0

Foto: Poptika/Shutterstock

“Gada nogalē biju Rīgā pie dakteriem. Kad gāju atpakaļ uz autoostu, pie manis pienāca jauna, simpātiska meitene (teica, ka esot studente no universitātes) un aicināja atbildēt uz dažiem aptaujas jautājumiem. Piekritu, jo līdz autobusam bija jāuzgaida. Tikai pēc tam attapos, ka esmu pateikusi viņai savu vārdu, uzvārdu, vecumu un dzīvesvietu. Ko darīt? Kā nodrošināties, lai mani dati netiktu ļaunprātīgi izmantoti?” SILVIJA Valmierā

Ja esat devusi piekrišanu savu personas datu (vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvieta) apstrādei konkrētam nolūkam – aptaujas veikšanai, tad atgādinām, ka tas ir viens no sešiem regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem datu apstrādei. Tas nozīmē, ka datu iegūšana un izmantošana konkrētajam nolūkam (aptaujai) ir tiesiska un ka pārkāpuma šajā gadījumā nav.

Ja personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic ar šiem nolūkiem nesavietojamā veidā, tad tas ir atļauts, taču personas datu glabāšanas laikposms gan jāierobežo līdz minimumam. Lai nodrošinātu, ka personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams, pārzinim būtu jānosaka termiņi, kad dati jādzēš vai periodiski jāpārskata. Turklāt personas dati būtu jāapstrādā veidā, kas nodrošina to pienācīgu drošību un konfidencialitāti, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi vai izmantošanu, kā arī neatļautu piekļuvi aprīkojumam, kas izmantots datu apstrādei.

Ja jums tomēr radušās kādas neskaidrības un uztraucaties par savu datu drošību, jāatrod konkrētais aptaujas veicējs vai pasūtītājs un jāvaicā viņam.

LA.lv