Praktiski
Manas tiesības

“Ja atrodos ārzemēs, vai nelaimes gadījumā saņemšu palīdzību?” Par konsulārās palīdzības iespējām0

Foto: Fizkes/SHUTTERSTOCK

“Abi mani bērni tagad dzīvo ārzemēs (katrs savā valstī), bet es nekad ārpus Latvijas neesmu bijis. Ja, piemēram, es aizbraucu bērnus apciemot un ar mani notiek kāds negadījums vai rodas kādas problēmas, kur lai meklēju palīdzību?” jautā lasītājs Viktors no Balvu novada.

Ir tādas iespējas

Ja atrodaties ārpus Latvijas un rodas kādas problēmas, tad palīdzība vai padoms, kā rīkoties konkrētā situācijā, jāmeklē mūsu valsts diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

Ja šajā valstī nav Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, vai goda konsulāta, kas sniedz konsulāro palīdzību, tad jāvēršas jebkurā citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pārstāvniecībā.

Pēdējos gados būtiski mainījies Latvijas valstspiederīgo skaits ārvalstīs un viņu prasības pēc valsts nodrošinātās konsulārās palīdzības, tāpēc pērn tika pieņemts pat jauns Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums, kas nodrošina tiesisko regulējumu konsulāro funkciju veikšanai.

Foto: Pexels

Palīdzības iespējas ir gan Latvijas pilsoņiem, gan nepilsoņiem, kā arī personām, kuras Latvijā atzītas par bezvalstniekiem un kurām mūsu valstī piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, tāpat arī citas ES dalībvalsts pilsoņiem.

Konsulārā palīdzība attiecas arī uz Latvijas pilsoņu un nepilsoņu, bezvalstnieku, trešās valsts valstspiederīgo un dalībvalstu pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri ceļo kopā ar nosauktajām personām.

Ārkārtas situācijas

Konsulāro palīdzību var saņemt Latvijas valstspiederīgie, kuri nonākuši ārkārtas situācijā ārvalstīs, ja nav pieejama cita palīdzības saņemšanas iespēja. Konsulārā palīdzība gan nenozīmē juridiskās palīdzības sniegšanu.

Par ārkārtas situāciju uzskatāma, piemēram, dokumentu pazaudēšana, personas aizturēšana vai apcietināšana, ja cilvēks cietis noziedzīgā nodarījumā vai nelaimes gadījumā, smagi saslimis vai miris. Var būt arī tādas situācijas, kad personai nepieciešama steidzama repatriācija, piemēram, ja sācies bruņots konflikts, piedzīvota dabas katastrofa vai kā citādi ir apdraudēta dzīvība, veselība un drošība.

Konsulāro palīdzību, arī materiālo palīdzību, ja tā nepieciešama, Latvijas valstspiederīgie var saņemt, ja viņi vēršas pie konsulārās amatpersonas vai goda konsula valstī, kurā atrodas.

Konsulārajai amatpersonai ārvalstīs ir tiesības piedalīties arī konkrētās ārvalsts tiesvedības procesā novērotāja statusā izņēmuma gadījumos, saņemot ārvalsts tiesas piekrišanu, ja pastāv aizdomas par Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa diskrimināciju vai tās iespējamību, kā arī ja tas nepieciešams Latvijas nepilngadīgā pilsoņa vai nepilsoņa tiesību aizsardzībai (ja saņemts atbilstīgs Latvijas kompetentās iestādes lūgums).

Konsulārās palīdzības ietvaros konsulārajai amatpersonai un goda konsulam ir jāsadarbojas ar ES dalībvalstīm jautājumos par to, kura dalībvalsts sniedz valstspiederīgajam konsulāro palīdzību, kāda veida palīdzība tiek sniegta un kādas ir iespējamās šīs palīdzības izmaksas.

UZZIŅA

• Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) pārziņā ir Konsulārais reģistrs, kurā Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, kā arī bezvalstnieki un kādas citas valsts valstspiederīgie var iekļaut ziņas par plānoto īstermiņa (līdz 6 mēnešiem) uzturēšanos ārvalstīs. Reģistrēšanās šajā reģistrā sniedz iespēju operatīvi saņemt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās.

• Reģistrēties Konsulārajā reģistrā iespējams portālā Latvija.lv (e-pakalpojumā Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā).

Saistītie raksti

• Ja nepieciešama steidzama palīdzība, jāzvana uz ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežūrtālruni +371 26337711.

SVARĪGI

Braucot ārpus Latvijas, vienmēr der noformēt ceļojumu apdrošināšanu, kā arī pārliecināties par ieceļošanas prasībām konkrētajā valstī (ja dodaties uz valsti, kur, piemēram, nepieciešama vīza). Pārliecinieties arī, ka jūsu pase būs derīga vēl pusgadu pēc plānotā brauciena beigu datuma.

LA.lv