Praktiski
Manas tiesības

Izmaiņas adopcijas kārtībā: nevarēs adoptēt bērnu no audžuģimenes0

Foto: Fotolia

Turpmāk ārvalstu adoptētāji vairs nevarēs adoptēt bērnu no audžuģimenes. Tas būs iespējams vienīgi tad, ja viņi būs bērna radinieki.

Šādi ierobežojumi paredzēti Ministru kabineta noteikumos Adopcijas kārtība. Turklāt tagad precizēts, kāda veida dokumenti ārvalsts institūcijai jāiesniedz Labklājības ministrijai, ja kāds ārzemnieks būs nolēmis adoptēt bērnu no Latvijas bērnunama.

“Noteikumi paredz, ka turpmāk adoptētājiem būs obligāti jāapgūst speciāla mācību programma, jo ir konstatēti gadījumi, kad par adoptētāju kļūst personas, kuras emocionāli nav nobriedušas šim solim vai kuru mērķis nav sniegt atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam,” skaidro Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš. “Tāpat noteikti konkrēti termiņi, kādos būs jāveic atsevišķas darbības adopcijas procesā, to skaitā atbildes sniegšanai par bērna ņemšanu pirmsadopcijas aprūpē un šādas aprūpes nodrošināšanu, kā arī termiņš prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā par adopcijas apstiprināšanu, savukārt ārvalstu adoptētājiem būs jāsniedz pēcadopcijas ziņojumi.”

Jaunā adopcijas kārtība arī bāriņtiesām nosaka precīzus adopcijas procesa termiņus (līdz šim tādu nebija). Noteikumos precizētas katras bāriņtiesas funkcijas un izpratne par uzdevumiem attiecībā uz adoptējamo un adoptētāju, kas ļaus samazināt to gadījumu skaitu, kad it kā mākslīgi tiek vilkts garumā bērna adopcijas process. Bāriņtiesām turklāt tiek paplašināts arī iesniedzamais informācijas apjoms par potenciālo adoptētāju.

LA.lv