Īpašums, Manas tiesības

Izīrētājs atsūta brīdinājumu par īres maksas pieaugumu. Kā rīkoties, ja iedzīvotājs tam nepiekrīt?

Foto - Shutterstock

Izīrētājs man atsūtīja brīdinājumu, ka pēc sešiem mēnešiem būs jāmaksā lielāka īres maksa – 3 eiro par kvadrātmetru (pašlaik maksāju 1,10 eiro). Finansiālajā pamatojumā norādīts, ka apsaimniekošanas maksa būs 0,98 eiro (tam es vēl varu piekrist), bet pārējais – peļņa, jo izīrētājs gribot uzlabot īpašumu. Manuprāt, šāda peļņa ir pārmērīga. Izīrētājs teica: ja es nepiekritīšu noteiktajai maksai, viņš sniegs prasību tiesā. Ja tā notiks, no kura laika man būs jāmaksā jaunā īres maksa? ALBERTS RĪGĀ

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā teikts: ja dzīvojamās telpas īres līgumā paredzēta iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu, izīrētājam vismaz sešus mēnešus iepriekš par to rakstiski jābrīdina īrnieks. Brīdinājumā jānorāda īres paaugstināšanas iemesls un finansiālais pamatojums.

Likuma 13. panta trešā daļa paredz, ka strīdus sakarā ar dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu izšķir tiesa.

Tātad, lai konstatētu, vai radies strīds, īrniekam brīdinājuma termiņa laikā jāpaziņo izīrētājam, vai viņš piekrīt piedāvātajam īres maksas apmēram. Izīrētājam, izsniedzot brīdinājumu, jāpievieno īres maksas paaugstināšanas pamatojums. Tas dod iespēju izlemt, vai pieņemt piedāvāto īres maksu vai nepieņemt. Ja īrnieks noraida piedāvāto īres maksas paaugstinājumu, strīds jāizšķir tiesā.

Ja tiesa izīrētāja prasību par īres maksas paaugstināšanu atzīs par pamatotu un īrniekam izsniegtajā brīdinājumā bija dots šādas rīcības finansiālais pamatojums, jaunā īres maksa tiesas noteiktajā apmērā būs jāmaksā no brīža, kad sākas brīdinājumā norādītais sešu mēnešu termiņš.

Turpretī, ja tiesa izīrētāja piedāvāto paaugstināto īres maksu atzīs par nepamatotu un ar spriedumu noteiks citu, mazāku īres maksu, tiesas noteiktā īres maksa būs jāmaksā no sprieduma pieņemšanas brīža.

SVARĪGI

Īrniekam nevar uzlikt par pienākumu investēt izīrētāja īpašumā.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

2 Komentāri

Pievienot komentāru